Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - seniordagen2015.jpg

En kampanj för äldres säkerhet

25 september, 2015, kl 09:00

Den 1 oktober infaller FN:s internationella äldredag som vi på Räddningstjänsten Syd uppmärksammar genom den nationella kampanjen Bättre balans. Det är en veckolång kampanj för äldres säkerhet som syftar till att synliggöra seniorers möjligheter i vardagen.

Temat för årets kampanj är träning och aktivitet, med fokus på att minska antalet fallolyckor genom att motivera till aktiviteter och träning. Äldre personer, 65+, är överrepresenterade i skadestatistiken, och den enskilt största skadehändelsen är fallolyckan. Antalet skador till följd av fallolyckor kan förväntas öka de närmaste åren, när antalet äldre i samhället ökar.

Vi informerar om ett tryggt och säkert hem
Vi på Räddningstjänsten Syd genomför inom ramen för kampanjen Bättre balans aktiviteter på flera håll i våra medlemskommuner där vi informerar om säkerhet i hemmet och om olika hjälpmedel som finns för ett tryggare och säkrare hem.

Bakom kampanjen Bättre balans står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

 

Här kan du träffa oss under kampanjveckan:

 

28/9 Löddeköpinge
Kampanjdag i samarbete med Kävlinge kommun m.fl.

Tid: kl. 9.45-14.50

Plats: Norreheds dagcentral, Löddeköpinge

Här kan du läsa mer om dagen

 

29/9 Eslöv
Kampanjdag i samarbete med Eslövs kommun m.fl.

Tid: kl.9-12

Plats: Mötesplats Karidal

Här kan du läsa mer om dagen

 

30/9 Malmö
Kampanjdagar i samarbete med Malmö Stad, Region Skåne och Räddningstjänsten Syd.

Tid: kl.9.30-12

Plats: Brandstationen, Drottninggatan 20, Malmö

Här kan du läsa mer om dagen.

 

1/10 Lund
Kampanjdag i samarbete med Lunds kommun m.fl.

När: 1 oktober kl.11-15.30

Plats: Stadshallen i Lund

Här kan du läsa mer om dagen.

 

6/10 Burlöv
Senior- och anhörigdag Våga i samverkan med Burlövs kommun.

Tid: kl. 9.30-16

Plats: Församlingshemmet i Arlöv, Kyrkogatan 4