Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Internationell sök- och räddningsövning

27 mars, 2015, kl 14:17

Tio medarbetare från Räddningstjänsten Syd anslöt under torsdagskvällen till Revinge där ett 50-tal medlemmar från Sveriges insatsstyrka för akuta internationella räddningsinsatser samlades. Senare under kvällen gick avresan till Holland.

Övningen pågår 26-30 mars. Deltagarna ingår i SWIFT USAR (Swedish International Fast Response Team - Urban Search And Rescue) – en insatsstyrka för akuta internationella räddningsinsatser.

För att upprätthålla sina kunskaper deltar insatsstyrkan återkommande i internationella övningar.

Scenariot för övningen En kraftig jordbävning har genererat en 10 meter hög flodvåg. Översvämningarna har påverkat mer än en miljon människor. Infrastrukturen i området har drabbats hårt. Olika rapporter uppskattar att mer än 250 människor har dött och omkring 1500 har skadats. Hundratals hus har kollapsat eller blivit allvarligt skadade och ett stort antal människor saknar tak över huvudet.

Mer om SWIFT USAR Sverige har ett avtal med FN om att kunna bistå med en insatsstyrka för akut internationell räddningsinsats. Sådana styrkor benämns USAR – Urban Search And Rescue – och finns runt om i världen. Svenska enheter för internationella insatser ingår i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps snabbinsatsstyrka SWIFT (Swedish International Fast Response Team). Teamet ska efter hjälpbegäran kunna vara på väg till avresepunkt inom 2 timmar.