Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - anders_ygeman_870 - Kopia.jpg

Inrikesministern besökte Räddningstjänsten Syd

31 augusti, 2015, kl 14:00

Vårt arbete med social trygghet, att förebygga brand i bostäder, mångfald och jämställdhet samt synen på samverkan med andra räddningstjänster var något av allt det som Anders Ygeman (s) fick ta del av igår.

Tillsammans med en handfull politiskt sakkunniga och pressekreterare besökte inrikesministern Räddningstjänsten Syd
och station Centrum i Malmö under måndagen (31 aug).  Besöket inleddes med en förevisning av vattenlivräddning och dykning i kanalen där den operativa styrkan för dagen hade riggat ett drunkningstillbud med hjälp av statister. Det gavs tillfälle att berätta om vår dykorganisation och dess utmaningar, och resonera om behovet vi ser av mer förebyggande vattensäkerhetsarbete både nationellt, regionalt och lokalt – inte minst efter sommarens svarta månader med allt fler omkomna i drunkning i Sverige. 
Förbundsdirektör och räddningschef Per Widlundh framförde Räddningstjänstens Syds tankar och önskan om
en nationell strategi och handlingsplan för att komma till rätta med problematiken.

Efter en kort rundvisning på brandstationen mötte ministern olika medarbetare som berättade om sin vardag och sina
arbetsuppgifter: brandmän, brandingenjörer, verksamhetskoordinatorer, kommunikatör, instruktörer, sambandstekniker, brand- och säkerhetsvärdar/instruktörer m fl. Det blev samtal om allt från utbildningsfrågor, kommunikation, kulturkoder och språk, samarbete med andra blåljusaktörer – till hur vi jobbar specifikt med brandsäkerhet för äldre, med mera. Frågor om brandskydd och trygghet för EU-migranterna i deras tillfälliga boenden lyftes också, liksom en del säkerhetsfrågor och vi berättade om hur vi
arbetar med både hembesök och hemmaträffar för att stärka tryggheten och säkerheten i hemmet.