Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Informationsträff med EU-medborgare

6 februari, 2015, kl 14:04

Under torsdagen var vi med på en informationsträff hos Crossroads för att prata om brandskydd med EU-medborgare i Malmö.

Ca ett 30-tal EU-medborgare deltog. Informationen handlade mycket om att kunna förebygga. Till exempel genom att inte röka eller ha levande ljus i tälten. Man pratade också om tillgång till vatten för att kunna släcka en brand om det händer något. Och kanske det viktigaste av allt, att veta vart man ska ringa i en nödsituation.

Med från Räddningstjänsten Syd var Imran Khani, brand- och säkerhetsvärd och Anders Gustafsson, brandman. - De var väldigt positiva till informationen och ställde många frågor, säger Imran Khani.

Nästa steg är att åka ut och besöka de olika tältlägren för att fortsätta informera om brandskydd. Både hur du kan förebygga en brand, men också hur du ska agera om det börjar brinna.

Fakta om Crossroads
Crossroads är en råd- och stödverksamhet för EU-medborgare som lever i fattigdom och hemlöshet i Malmö. Crossroads drivs av Skåne Stadsmission och finansieras bla av privata givare, företag, Malmö stad, Lunds stift och svenska kyrkan i Malmö.