Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - fyrverkeri_870.jpg

Fyrverkerisäsongen är här

28 december, 2015, kl 14:24

Varje år skadas cirka 100 människor så allvarligt av fyrverkerier att de behöver söka läkarvård. De flesta är män och många är under 18 år. De vanligaste skadorna är bränn- och sårskador. Skador på huvudet (ögon, öron) är vanligast följt av skador på händer och fingrar. Många av dessa olyckor hade kunnat undvikas om de som hanterat fyrverkerierna hade följt dessa råd.

Varje år inträffar dessutom många bränder i bostäder och andra byggnader som ofta orsakas av raketer som hamnar fel för att folk slarvar med säkerheten och/eller är berusade i samband med hanteringen av fyrverkeripjäserna. 

Tio frågor att kunna och förstå svaren på, om du tänker fyra av…  

Handen på hjärtat, har du åldern inne?
Svar: Åldersgräns för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år.

Har du kollat så att dina fyrverkeripjäser är både godkända och oskadade?
Svar: Fyrverkerier som säljs i Sverige ska vara godkända av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller vara CE-märkta. Smällare är helt förbjudna i Sverige. Lämna tillbaka skadade fyrverkeripjäser till affären där du köpt dem.

Har du riggat upp på rätt, säkert sätt och i god tid innan?
Svar: Läs alltid bruksanvisningen noga, och rigga upp pjäserna enligt den. Tänk på säkerhetsavståndet både till personer och byggnader.  Ställ alltid fyrverkeripjäserna stadigt vid avfyrningen Förbered i god tid innan de ska användas. Att vänta till fem i tolv är ingen bra idé. Seriekopplade fyrverkerier (tårtor) ska stå på plant underlag och bör förankras.

Vad gör du om inte raketen fungerar?
Svar: Gå aldrig omedelbart fram till en raket som inte avfyrats. Den kan vara fördröjd och explodera när du inte är beredd. Vänta ett par timmar, ta upp den och lämna sedan tillbaka raketen där du köpt den.

Är det okey att vara berusad när man hanterar fyrverkerier?
Svar: Nej. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop. En vanlig orsak till olyckor är att avfyraren är berusad och inte kan hantera fyrverkerierna på ett bra och säkert sätt.

Hur undviker du skador/olyckor genom vilsekomna raketer?
Svar: Tänk på riskerna i förväg. Fyrverkerier kan orsaka bränder eller andra skador.

Städa balkongen och carporten, rensa bort brännbart material.  Containrar med bråte ska placeras minst 6 meter från närmaste fastighet. Dra ned persienner och rullgardiner m du reser bort. De kan fungera som extra stopp mot vilsekommen raket.

Kan du släcka och/eller larma om olyckan är framme?
Svar: Var förberedd på att själv kunna släcka en mindre brand men också på att vid behov larma 112.

Funderar du på att köpa fyrverkerier till minderåriga?
Svar: Nej, det är både farligt och olagligt. Den som överlämnar fyrverkerier till någon annan är skyldig att ta reda på om personen har fyllt 18 år. 

Känner du till de lokala reglerna för användning av fyrverkerier, var och när man inte får ha fyrverkerier?
Svar: Regler kan variera mellan olika kommuner. Kolla vad som gäller där du bor.

Har du skaffat nödvändiga tillstånd för större fyrverkeriarrangemang?
Svar: Inför större fyrverkeriarrangemang kan det krävas tillstånd. Kontakta polisen/tillståndsenheten på telefon 114 14 om du är osäker. 

Fyrverkeriförsäljning i Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv, Kävlinge får endast ske av verksamheter som har skaffat försäljningstillstånd av Räddningstjänsten Syd. Överträdelser av detta är ett brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Frågor? Ring dagtid till Tillsyn direkt på telefon 046-540 46 99.

Tänder du på är du också ansvarig – för att ingen människa skadas av dina fyrverkerier eller att de skadar byggnader och egendom i närheten.

Gott och Säkert Nytt År önskar vi på Räddningstjänsten Syd!