Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - fyrverkeri_870.jpg

En nyårshälsning

30 december, 2015, kl 10:34

Nu har vi funnits i tio år. Världen har inte blivit mindre kaotisk eller mer säker under dessa år, nu med terrorhot, skolvåld, ”klimatolyckor” och stora flyktingströmmar nästan som dagliga händelser. Framförallt det senare har kommit väldigt nära oss då våra kommuner ställts inför helt nya utmaningar i att ta hand om tusentals människor på flykt. Tyvärr har det också skapat nya risker och hittills har ett fyrtiotal boenden brunnit i Sverige. En mörk sida av samhället som för tankarna till 30-talets stöveltramp.

Vårt bidrag i flyktingarbetet har varit att medverka genom att skapa säkert boende vad gäller brandskydd och utrymningssäkerhet. Inte bara tekniskt utan också med information och uppsökande verksamhet samt insatsplanering. I en situation där inte allt finns att läsa i regler har vi gjort detta väldigt bra och varit normsättande i Sverige. 

Under året har vi också arbetat fram ett nytt handlingsprogram som direktionen beslutade om den 15 december. Programmet visar tydligt på en fortsättning av det framgångsrika arbete vi bedrivit de senaste åren. Inte minst vad avser förebyggande bostadsbrandarbete, mångfald och jämställdhet och hög professionalitet vid insatser. Men det pekar också på behovet av utveckling, framförallt att få fler att göra mer, både för att förebygga och att agera vid olyckor.

Förhoppningen med förbundsbildningen var från våra medlemskommuner, då för tio år sedan, att kompetensen, slagkraften, det förebyggande arbetet och effektiviteten skulle öka. Vi har infriat dessa förväntningar på många områden. 

Framförallt har vi nått de resultat som har satts upp genom åren.

  • Bostadsbränderna är 35 % färre, vi har snart nått 30 % av alla hushåll med våra hembesök.
  • Dödsbränderna är på en fortsatt låg nivå.
  • Kunskapen hos medborgarna har ökat, under de tio åren har ca 500 000 personer nåtts med utbildning, information eller deltagit i någon aktivitet hos oss.
  • Storolyckorna har blivit färre – peppar, peppar. (Beror sannolikt både på ett gott förebyggande arbete och på att insatserna är snabba och effektiva.)
  • Hot och våld mot oss har minskat (till nästan noll incidenter 2015).

Allt detta, och mycket mer, har medarbetarna i Rsyd åstadkommit i sitt dagliga jobb, i sina möten med människor, i sitt arbete på distrikt, i verksamhetsstöd, i staber och ledning. Ingen nämnd, ingen glömd.

Jag är otroligt stolt över vad vi åstadkommit dessa tio år och glad att jag fått vara chef för Räddningstjänsten Syd under denna period. Nu tar vi nya tag och laddar inför kommande decennium. Målet är redan satt; färre ska omkomma och skadas och mindre förstöras vid bränder och olyckor.

Men nu måste det bli fler som hjälper till. Vi klarar det inte själv. Vi behöver allas hjälp.

Slutligen vill jag önska er alla Gott Nytt och olycksfritt År!

Lund den 30 december 2015

Per Widlundh förbundsdirektör