Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Elda rätt på Valborg

28 april, 2015, kl 13:58

Firar du Valborg med en brasa? Eller nöjer du dig med att tända grillen?

Kontakta miljöförvaltningen i din kommun för att få veta var du får elda. Reglerna kan skilja sig åt mellan olika kommuner så det är viktigt att du sätter dig in i vilka regler som gäller för det aktuella området. Tänk på att det krävs polistillstånd för Valborgsmässoeldar. Kontakta Polismyndigheten på telefon 114 14 för mer information.

Räddningstjänsten eller länsstyrelsen utfärdar eldningsförbud under vissa väderförhållanden. Information om rådande förhållanden får du i media, av länsstyrelsen eller räddningstjänsten men också från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps brandriskkartor. Dessa grundar sig på SMHI:s uträkningar av markens fuktighet och därmed risken för brandspridning. Du kan också ladda ner appen Brandrisk ute som hjälper dig att ha koll på risken för gräs- och skogsbränder. http://www.dinsakerhet.se/brand/Eldning/Appen-BRANDRISK-Ute/

Valborgsmässoeldens storlek bör begränsas till 8 meter i diameter och 3 meter på höjden. Vid placering av valborgsmässoeldar ska rökens påverkan minimeras på kringliggande byggnader och vägar. Ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 75 m rekommenderas.

Brandsläckningsutrustning ska finnas lätt tillgänglig. Exempel på utrustning är kopplad och trycksatt vattenslang eller vattenfylld tunna med hinkar. En person som ansvarar för elden och dess bevakning ska utses. Den ansvarige ska se till att elden släcks senast klockan 24.00. Kontakta alltid fastighetsägaren i god tid innan eldningen.