Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Att förebygga social oro bland unga

5 maj, 2015, kl 14:21

Räddningstjänsten Syd delar erfarenheter med Polisen, MSB, Malmö stad, Göteborgs stad och Räddningstjänsten Storgöteborg.

Måndagen den 4 maj samlades deltagare från Räddningstjänsten Syd, Polisen, MSB, Stadsdelsområde Öster i Malmö, Göteborgs stad och Räddningstjänsten Storgöteborg på Tegelhuset i Rosengård. Målet är att dela erfarenheter och lära sig av varandra.

På programmet fanns bland annat RISK (Räddningstjänsten Syd i samarbete med kidsen), MBU (människan bakom uniformen), polisens förebyggande ungdomsarbete och pilotprojektet CTC (community that cares) som bedrivs i Almgården.

Ett utökat nätverk, nya kunskaper och förhoppningen att man nu kan bli ännu bättre på att samverka stod högt på listan när deltagarna summerade dagen. Deltagarna var också överrens om att samverkan och lokalt utbyte av information och kunskaper ökar effekterna av det socialt förebyggande arbetet.

Arrangörer var Attila Jensen, distriktschef Jägersro, och Paavo Frick, distriktschef Eslöv.