Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - rullbandstest870.jpg

Rullbandstest

För närvarande genomför vi inte några rullbandstest.

Med anledning av spridningen av Covid-19 har vi vidtagit skyddsåtgärder och gjort prioriteringar av vår verksamhet för att kunna samla resurserna till det som är absolut viktigast; att kunna rycka ut och hjälpa människor som drabbats av en olycka.

Det innebär att vi i nuläget inte erbjuder rullbandstester hos oss.

Om du har frågor som handlar om att genomföra rullbandstest hänvisar vi i nuläget till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, på telefon 0771-240 240.