Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Räddningspersonal i beredskap

Vill du ha ett spännande extrajobb och arbeta för ett tryggare samhälle? Räddningstjänsten Syd söker hela tiden nya räddningspersonal i beredskap (RiB).

Räddningstjänsten Syd sträcker sig över fem kommungränser och finns i Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Den operativa verksamheten består av sex heltidsstationer och sex deltidsstationer. Deltidsstationerna ligger i Burlöv, Eslöv, Genarp, Kävlinge, Löberöd/Revinge och Veberöd. 

Bo i anslutning till en deltidsstation 
Den som arbetar som räddningspersonal i beredskap (RIB) är i beredskap – hemma eller på jobbet var tredje eller fjärde vecka. Du utrustas med personsökare och när den larmar har du runt 5 minuter på dig att komma till brandstationen, byta om och vara på väg med ett räddningsfordon till olyckan. Med andra ord så måste du bo eller arbeta inom cirka 5 minuter från en av våra deltidsstationer. Din ordinarie arbetsgivare ska givetsvis godkänna att du får lämna din arbetsplats vid larm. 

Uppdragen varierar och kan handla om allt från bränder och trafikolyckor till att ge första hjälpen. Du kommer att ingå i en grupp där alla har sina givna roller beroende på olyckans karaktär. Ibland löser ni uppgiften på egen hand, ibland gör ni det med förstärkning från andra delar av förbundet.

Utbildning

Innan påbörjad tjänst kommer du att genomgå en lika intressant som lärorik grundutbildningen (GRIB) som är uppdelad i 4 st delar:

  • Del 1 - 2 veckors dagtidsutbildning som du genomför på MSBs skola i Revinge.
  • Del 2 - ca. 1 vecka genomför du både på dagtid men även på kvällar i våran egen regi.
  • Del 3 - 3 veckor dagtidsutbildning som du genomför på MSBs skola i Revinge.
  • Slutligen del 4 - ca. 1 vecka utbildning till att bli rökdykare som genomförs på dagtid i vår egen regi.

Hela utbildning ger dig 6 studiepoäng och vi betalar förlorad arbetsförtjänst för den tid du behöver ta ledigt från din huvudarbetsgivare. Övrig tid har du betalt enligt gällande avtal.

Tycker du detta låter intressant?
Fyll i intresseanmälan nedan.

Har du fler frågor, kontakta samordnare Mikael Kess, telefon: 046-540 51 11 eller via e-post.

Räddningspersonal i Beredskap

Distrikt (ange den deltidsstation där du kan tänkas tjänstgöra) Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:
Bostadsadress:
Postnummer och ort:
Telefon hem:
Mobiltelefon:
E-postadress:
Yrke/sysselsättning:
Arbetstider:
Arbetsgivare:
Adress arbetsgivare
Telefon arbetsplats:
Har du sedan tidigare genomgått någon av följande utbildningar:
Körkortsbehörighet:
Jourmöjligheter:
God simkunnighet: