Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Räddningspersonal i beredskap

Vill du ha ett spännande extrajobb och arbeta för ett tryggare samhälle? Räddningstjänsten Syd söker hela tiden nya räddningspersonal i beredskap (RiB).

Räddningstjänsten Syd sträcker sig över fem kommungränser och finns i Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Den operativa verksamheten består av sex heltidsstationer och sex deltidsstationer. Deltidsstationerna ligger i Burlöv, Eslöv, Genarp, Kävlinge, Löberöd/Revinge och Veberöd. 

Bo i anslutning till en deltidsstation 
Den som arbetar som räddningspersonal i beredskap (RIB) är i beredskap – hemma eller på jobbet var tredje eller fjärde vecka. Du utrustas med personsökare och när den larmar har du runt 5 minuter på dig att komma till brandstationen, byta om och vara på väg med ett räddningsfordon till olyckan. Med andra ord så måste du bo eller arbeta inom cirka 5 minuter från en av våra deltidsstationer. Din ordinarie arbetsgivare ska givetsvis godkänna att du får lämna din arbetsplats vid larm. 

Uppdragen varierar och kan handla om allt från bränder och trafikolyckor till att ge första hjälpen. Du kommer att ingå i en grupp där alla har sina givna roller beroende på olyckans karaktär. Ibland löser ni uppgiften på egen hand, ibland gör ni det med förstärkning från andra delar av förbundet.

Utbildning
Innan påbörjad tjänst kommer du att genomgå en lika intressant som lärorik utbildning. Du uppbär lön under de tre veckor (120 tim) preparandutbildning pågår, och den ger dig en studiepoäng per vecka. Du kompletterar sedan med utbildningen ”Räddningsinsats” på MSBs skola i Revinge. Utbildningen varar i tretton veckor, varav åtta veckor på distans i kvartsfart och den ger dig sammalagt sju studiepoäng. Räddningstjänsten Syd ersätter dig för förlorad arbetsinkomst under de fem veckor du studerar i Revinge.   

Tycker du detta låter intressant?
Fyll i intresseanmälan nedan.

Har du fler frågor, kontakta samordnare Mikael Kess, telefon: 046-540 51 11 eller via e-post.

Du kan även kontakta  Johan Claesson, HR-konsult, telefon: 0709-83 85 91. 

Räddningspersonal i Beredskap

Distrikt (ange den deltidsstation där du kan tänkas tjänstgöra) Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:
Bostadsadress:
Postnummer och ort:
Telefon hem:
Mobiltelefon:
E-postadress:
Yrke/sysselsättning:
Arbetstider:
Arbetsgivare:
Adress arbetsgivare
Telefon arbetsplats:
Räddningstjänstutbildning:
Körkortsbehörighet:
Jourmöjligheter:
God simkunnighet: