Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Räddningspersonal i beredskap (RiB) Genarp


Räddningstjänsten Syd är ett räddningstjänstförbund för kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. I förbundet arbetar kvinnor och män både dag och natt för att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser. Vi hanterar flera skilda typer av insatser, men vår huvuduppgift ser vi som att arbeta för att den enskilde själv ska kunna göra något när olyckan är framme.

I vårt förbund har vi cirka 200 heltidsanställda brandmän och 100 anställda räddningspersonal i beredskap som dygnet runt arbetar för att bidra till vårt samhälle. Vi söker nu fler räddningspersonal i beredskap, kvinnor och män, till vår brandstation i Genarp.


Kvalifikationer
Vi söker dig som vill bidra och hjälpa dina medmänniskor i ditt närområde! Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor och en god social förmåga.  

Du trivs med att samarbeta med andra, har en god kommunikativ förmåga och förmågan att anpassa budskap till olika målgrupper.
Vi ser det som en självklarhet att du delar vår värdegrund! Läs mer om den på www.rsyd.se.

För att arbeta som räddningspersonal i beredskap behöver du ha möjlighet att ta dig till vår brandstation inom 5 minuter. Det innebär att du måste bo eller arbeta inom 5 minuter från vår brandstation i Genarp som finns på Omvägen 13.
Du behöver vara över 18 år, frisk och ha god kondition. B-körkort och simkunnighet är ett krav för anställning.

Din ordinarie arbetsgivare behöver ge sitt godkännande till att du får lämna din arbetsplats vid larm.


Arbetsbeskrivning
Den som arbetar som räddningspersonal (RIB) har beredskap hemma och/eller på jobbet. I Genarp har man detta var tredje vecka, på vissa av våra andra stationer kan det se annorlunda ut. Du utrustas med personsökare och när den larmar har du 5 minuter på dig att komma till brandstationen, byta om och vara på väg med ett räddningsfordon till olyckan.

Uppdragen som man får arbeta med varierar och kan handla om allt från att ge första hjälpen, stötta upp vid trafikolycka till att hantera bränder. Du kommer att ingå i en grupp där alla har sina givna roller beroende på olyckans karaktär. Ibland löser ni uppgiften på egen hand, ibland gör ni det med förstärkning från andra delar av förbundet.

Som räddningspersonal i beredskap i Räddningstjänsten Syd erbjuder vi dig en möjlighet att vara en del av din hemorts trygghet. Innan påbörjad tjänst kommer du att genomgå en utbildning på tre veckor där du får grundläggande kunskaper för att arbeta som räddningspersonal, såsom sjukvårdsutbildning, hantering av trafikolycka, brandbekämpning och vattenlivräddning. Du kommer även att få möjlighet att gå den statliga utbildningen ”Räddningsinsats” som tillhandahålls av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) i Revinge. Utbildningen varar i sju veckor, varav fem veckor på distans i kvartsfart. Räddningstjänsten Syd ersätter dig för förlorad arbetsinkomst.


Övrigt

3 juni kommer en prova-på-dag att genomföras på vår brandstation i Genarp där du får möjlighet att prova på olika moment som kan uppkomma i rollen som räddningspersonal i beredskap. Här kommer du även att få genomföra en intervju.

Positiv särbehandling kan komma att tillämpas. 

Räddningstjänsten Syd ska vara En Räddningstjänst för alla och  en attraktiv arbetsgivare för alla som vill hjälpa oss i vår strävan att nå det olycksfria samhället – oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion/annan trosuppfattning, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.


Kontakter
För mer information om tjänsterna eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta någon av nedanstående:
Mikael Kess, distriktschef RiB, 046-540 51 11
Linda Granqvist, projektledare, 046-540 52 51
Kontaktuppgifter till fackliga organisationer förmedlas via Johan Claesson på tfn 046-540 46 24.


Ansökan

Du skickar in en intresseanmälan genom att anmäla dig till prova-på-dag som kommer att vara 3 juni. Du anmäler dig här!
Din intresseanmälan behöver vi ha senast 28 maj.