Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förbundsdirektör

Räddningstjänsten Syd är ett räddningstjänstförbund för kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag. Dygnet runt tar vi oss an bränder, drunkningstillbud och trafikolyckor och vi agerar vid stormskador, ras, kemolyckor och farliga utsläpp. Vi arbetar med samhällsplanering, organtransporter, tillsyn av brandskydd och utfärdar tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. Genom utbildning, information och rådgivning stödjer vi allmänheten, organisationer och näringsliv.

Som förbundsdirektör erbjuds du en spännande roll i en organisation vars uppgift är att ständigt utmana och förbättra i utvecklingen mot ett säkrare samhälle.

Uppdrag och erbjudande
Din roll spänner över ett brett fält där omvärldens förändringar ställer höga krav på utveckling av medarbetare, organisation, verksamhet, arbetssätt och kommunikation.  Detta innebär ett starkt fokus mot framtiden där både den förebyggande och operativa förmågan står högt på agendan. Ett nära samarbete med den politiskt tillsatta förbundsdirektionen och med medlemskommunerna är en förutsättning för framgång i uppdraget liksom att leda genom ledare och ledningsgrupp. 

Kvalifikationer
Du har akademisk utbildningsbakgrund och gedigen ledarerfarenhet från en politiskt styrd organisation. Du har lett både ledare och ledningsgrupper och samverkat brett med olika externa intressenter och samhällsaktörer. Som ledare är du resultatorienterad och utvecklingsinriktad med en stark integritet och förmåga att leda såväl operativt som strategiskt. Du har också en god förmåga att både lyssna och kommunicera i olika sammanhang och på olika nivåer. 


Kontakter
För mer information om tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta någon av nedanstående:
Christian Nyhlén, Mercuri Urval, 0733-667576, Christian.Nyhlen@mercuriurval.com
Gösta Tydesten, Mercuri Urval, 0733-667578, Gosta.Tydesten@mercuriurval.com
Susanne Jönsson, ordförande i direktionen, 0709-829645


Ansökan

Välkommen med din ansökan! Skicka in din ansökan bestående av CV och personligt brev via www.mercuriurval.se senast 21 september. Har du frågor om tjänsten kontakta gärna Gösta Tydesten eller Christian Nyhlén på Mercuri Urval för mer information, se kontaktuppgifter ovan.