Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Distriktschef Lund

Vi behöver dig som med ditt engagemang och kunskap vill hjälpa oss framåt! 

Räddningstjänsten Syd är ett räddningstjänstförbund för kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Vi är ett förbund som ligger i framkant, som gör skillnad och vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag. Vi har idag cirka 500 medarbetare. 

Rollen

Som distriktschef i Räddningstjänsten Syd är du ansvarig för ett av fem geografiska distrikt inom förbundet. I din roll har du ansvar för distriktets verksamhet, personal, budget och ekonomi, men du ingår också i förbundets ledningsgrupp och ska tillsammans med övriga ta ett helhetsansvar för att driva förbundets utveckling. Du är närmaste chef över ett antal gruppchefer på distriktet. Gruppcheferna har både verksamhets- och arbetsmiljöansvar över sin grupp. De planerar, genomför och följer upp arbetet i sin grupp i enlighet med beslutade mål och inriktningar. På distriktet arbetar 42 heltidsanställda brandmän, styrkeledare och gruppchefer samt 36 beredskapsanställda brandmän och styrkeledare.

Viktiga utgångspunkter i ditt ledarskap är ditt genuina intresse att skapa goda förutsättningar för dina medarbetare liksom för förbundets långsiktiga utveckling. Du ska kunna kommunicera tydliga förväntningar och följa upp och kommunicera resultat. I din roll som distriktschef är du Räddningstjänsten Syds ansikte utåt i många frågor och ska bidra till att vi utvecklar vår samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer till gagn för medborgarna. Du kommer att verka i en god arbetsmiljö med möjlighet till balans mellan arbetsliv, familj och fritid. Din chef kommer att vara förbundsdirektören.

Din profil

Du har kunskap om räddningstjänstens uppgifter och god kunskap om hur det omgivande samhället fungerar. Du ska ha erfarenhet och/eller fallenhet för strategisk planering, verksamhetsutveckling och arbetsmiljöarbete, samt erfarenhet av att samverka med olika aktörer. Du har högskoleutbildning eller motsvarande förvärvad arbetslivserfarenhet. Tidigare chefserfarenhet är meriterande. Körkort är ett krav.

Som person har du ett stort samhällsengagemang och ser värdet av att samverka med olika delar av samhället för att vi ska nå vår vision om ett olycksfritt samhälle. Du är lyhörd mot dina medarbetare och kollegor och arbetar hårt för att skapa ett öppet och inkluderande klimat med utgångspunkt i allas lika värde. Du vill förbättra och har modet att vara nytänkande och att pröva nya idéer för att vi ska nå vår vision. Du är duktig på att kommunicera i tal och skrift och förstår vikten av öppen och transparent kommunikation både internt och externt.

Tjänstens utformning

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Lund. Den kan komma att tas i anspråk av intern sökande.

Kontaktuppgifter

För mer information vänligen ta kontakt med:

Linda Kazmierczak, förbundsdirektör, 046-540 46 02, linda.kazmierczak@rsyd.se

För fackliga kontaktpersoner vänligen ta kontakt med Johan Claesson: johan.claesson@rsyd.se

Ansökan

Finner du tjänsten lockande? Sök då till oss senast den 21 oktober. Ansök här!