Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansökningsprocess 2019

Vi behöver ha din ansökan senast den 27 april 2019. Du ansöker här via Visma Recruit, där du bifogar samtliga intyg. För att underlätta vår administration ber vi dig att skicka in samtliga intyg i ett samlat dokument, gärna pdf.

En komplett ansökan ska innehålla följande:

1. Intyg om examen från SMO alt. intyg på brandman heltid kompletterad med SMO-kompetens. Du som arbetar/har arbetat som räddningspersonal i beredskap och som har eller har haft en timanställning inom operativ verksamhet på heltiden hos Räddningstjänsten Syd ange i din ansökan när du gick intro för timtid i Räddningstjänsten Syds regi. 

2. Intyg om synskärpa enligt krav för körkortsbehörighet C alternativt kopia på C-körkort. Synskärpan ska, med eller utan korrektion, uppgå till minst 0.8 i det bästa ögat och 0.1 i det sämre ögat.

3. Intyg simkunnighet för lägst Guldbojen (får vara max 1 år gammalt). Momentet djupdykning kommer vara ett krav under introduktionsutbildningen.

4. Intyg på utförda fysiska moment.

5. Kopia på körkort

6. Via ansökningslänk fylla i dina tidigare meriter och erfarenheter samt besvara kompletterande frågor.


Fysiska moment

Våra fysiska tester består av följande moment:

• Löpning 3000 meter   Riktvärde 13 min 15 sek
• Rodd 500 meter   Riktvärde 105 sek
• Lyft till hakan   Riktvärde 15 kg, z-stång/40 rep
• Handgreppsstyrka    Riktvärde 420 Nm
• Stående längdhopp  Riktvärde 200 cm
• Bänkpress   Riktvärde 30 kg/35 rep

Riktvärden är inte absoluta värden. Utifrån resultatet görs en samlad bedömning av din fysiska arbetsförmåga.

För att få göra testet ska du vid första testtillfället kunna uppvisa avgångsbetyg eller intyg på SMO-utbildning alternativt intyg brandman heltid samt id-handling.

Fysiska tester kan genomföras i Malmö. Vid önskemål kan även testerna utföras i Göteborg. Anmälan görs till linda.granqvist@rsyd.se. Det fysiska testet är kostnadsfritt. Glöm inte att bifoga intyg på ditt fysiska test i din ansökan.

De fysiska testerna genomförs på SATS Entré i Malmö på på följande tider: 

Söndag 7/4      13.00-16.00

Söndag 14/4    9.00-12.00

Tisdag 23/4      13.30-16.30

Torsdag 25/4  9.00-12.00

Fredag 26/4     9.00-12.00 samt 12.30-15.30 

Lördag 27/4     13.00-16.00


Kontakter

För mer information om tjänsterna eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta någon av nedanstående:

Attila Jensen, distriktschef, 046-540 47 63, attila.jensen@rsyd.se
Magnus Erlandsson, distriktschef, 046-540 47 41,  magnus.erlandsson@rsyd.se 
Johanna Gullwi, HR-konsult, 0734-05 53 35, johanna.gullwi@rsyd.se
Annie Persson, HR-konsult, 0738-56 47 14, annie.persson@rsyd.se