Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansökningsprocess brandman

Vi behöver ha din ansökan senast den 14 september 2017. Du ansöker här via Visma Recruit, där du bifogar samtliga intyg. För att underlätta vår administration ber vi dig att skicka in samtliga intyg i ett samlat dokument, gärna pdf.

En komplett ansökan ska innehålla följande:

1. Intyg om examen från SMO alt. intyg från Räddningstjänsten Syds ESF-projekt ”En integrerad räddningstjänst” (operativ inriktning) eller Lärlingsprojektet 2011/12, alt. intyg på brandman heltid kompletterad med SMO-kompetens. Du som fortfarande studerar SMO-utbildningen och tar examen januari 2018 kan också skicka in din ansökan, bifoga då intyg om pågående utbildning. 

2. Intyg om synskärpa enligt krav för körkortsbehörighet C alternativt kopia på C-körkort. Synskärpan ska, med eller utan korrektion, uppgå till minst 0.8 i det bästa ögat och 0.1 i det sämre ögat.

3. Intyg simkunnighet för lägst Guldbojen. Momentet djupdykning kommer vara ett krav under introduktionsutbildningen.

4. Intyg på utförda fysiska moment.

5. Kopia på körkort

6. Via ansökningslänk fylla i dina tidigare meriter och erfarenheter samt besvara kompletterande frågor.


Fysiska moment

Våra fysiska tester består av följande moment:

• Löpning 3000 meter   Riktvärde 13 min 15 sek
• Rodd 500 meter   Riktvärde 105 sek
• Lyft till hakan   Riktvärde 15 kg, z-stång/40 rep
• Handgreppsstyrka    Riktvärde 420 Nm
• Stående längdhopp  Riktvärde 200 cm
• Bänkpress   Riktvärde 30 kg/35 rep

Riktvärden är inte absoluta värden. Utifrån resultatet görs en samlad bedömning av din fysiska arbetsförmåga.

För att få göra testet ska du vid första testtillfället kunna uppvisa avgångsbetyg eller intyg på SMO-utbildning alternativt intyg brandman heltid samt id-handling.

Fysiska tester kan genomföras i Malmö och Göteborg. Anmälan görs till linda.granqvist@rsyd.se där man anmäler vilken anläggning man vill utföra testerna i. Det fysiska testet är kostnadsfritt.

På följande anläggningar kan de fysiska testerna genomföras:

Malmö: SATS Entré. Tester kan utföras 30/8 (kl. 9-12, 12,30-15.30), 31/8 (kl. 9-12, 12.30-15.30), 12/9 (kl. 14.00-17.00), 13/9 (kl. 9-12, 12.30-15.30) och 14/9 (kl. 9.12).

Göteborg: SATS Kompassen. Tester kan utföras 7/9 (14.00-17.00) och 10/9 (12.00-15.00).


Kontakter

För mer information om tjänsterna eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta någon av nedanstående:

Joakim Goldmann, distriktschef, 046-540 47 56,  joakim.goldmann@rsyd.se 
Magnus Erlandsson, distriktschef, 046-540 47 41,  magnus.erlandsson@rsyd.se 
Johanna Gullwi, HR-konsult, 0734-05 53 35, johanna.gullwi@rsyd.se