Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - ulrika_befal_processagare_jpegmini.jpg

Yttre befäl, processägare

Ulrika Lindmark

Hur hamnade du på Räddningstjänsten Syd?
2005 sökte jag en kombinationstjänst på Länsstyrelsen/Malmö brandkår för att jag ville jobba mer mot allmänhetens säkerhet och brandskydd och därmed känna större mening med mina arbetsuppgifter. Året efter blev jag erbjuden en heltidstjänst på Räddningstjänsten Syd som jag valde att tacka ja till då jag trivdes mycket med mina arbetsuppgifter och arbetskamrater.

Efter min examen började jag som konsult på en mindre konsultfirma i Malmö, men kände ganska snart att dessa arbetsuppgifter inte var något för mig. 2005 sökte jag därför en kombinationstjänst på länsstyrelsen/Malmö brandkår för att jag ville jobba mer mot allmänhetens säkerhet och brandskydd och därmed känna större mening med mina arbetsuppgifter. Året efter blev jag erbjuden en heltidstjänst på Räddningstjänsten Syd som jag valde att tacka ja till då jag trivdes mycket med mina arbetsuppgifter och arbetskamrater och att det fanns stora möjligheter till utveckling inom mitt yrkesområde.

Vad arbetar du med idag?
Idag arbetar jag som yttre befäl och processägare för vår operativa skadeavhjälpande verksamhet. Arbetet är mycket omväxlande och ingen dag är den andra lik. Jag kan ena dagen vara ute och leda en större dynamisk räddningsinsats och nästa dag sitta på kontoret och ta fram riktlinjer och strategier för vår operativa verksamhet.

Vad finns för utmaningar i ditt arbete?
Vi är i en spännande period där vår omgivning och region och förutsättningarna för vårt arbete ständigt förändras. Klimatförändringarna medför att vi behöver bli bättre förberedda på extrema väder, ny teknik utvecklas och vi får allt fler stora och komplexa anläggningar och byggnader i vår region.  Det finns många nya metoder för brandsläckning och mycket ny teknik inom det skadeavhjälpande området som vi behöver ta till oss och anpassa våra arbetssätt efter. Att hänga med i utvecklingen och ständigt kunna utveckla vår förmåga att hantera och förebygga olyckor är en stor utmaning.

Vad är det roligaste med ditt arbete?
Det roligaste med att arbeta på Räddningstjänsten Syd är att få arbeta med så mycket kompetenta och professionella kollegor med olika kompetenser och bakgrunder. Att tillsammans få vara med och bidra till utvecklingen inom vårt område både lokalt och regionalt är stimulerande och utvecklande.