Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Provapadag.jpg

Prova på jobbet som RiB (räddningsperson i beredskap)

Gör samhället lite tryggare - bli RiBare. Uppdragen varierar och kan handla om allt från bränder och trafikolyckor till att ge första hjälpen.

Nu har du chansen att prova på olika arbetsuppgifter och prata med oss. Testa verktyg, utrustning och få en inblick i verksamheten. 


Anmäl dig till nästa prova på dag 

Anmälan till prova på dagen i Genarp är stängd. Vi kommer att lägga ut information om nästa tillfälle att prova på så fort vi har ett nytt datum. 

 

RiB - så funkar det
Den som arbetar som räddningspersonal i beredskap (RIB) är i beredskap – hemma eller på jobbet var tredje eller fjärde vecka. Du utrustas med personsökare och när den larmar har du runt 5 minuter på dig att komma till brandstationen, byta om och vara på väg med ett räddningsfordon till olyckan. Med andra ord så måste du bo eller arbeta inom cirka 5 minuter från en av våra deltidsstationer.

Beredskap innebär att du lämnar din ordinarie arbetsplats vid larm. Du behöver ha en överrenskommelse med din huvudarbetsgivare om detta.  

Räddningstjänsten Syd sträcker sig över fem kommungränser och finns i Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Den operativa verksamheten består av sex heltidsstationer och sex deltidsstationer. Deltidsstationerna ligger i Burlöv, Eslöv, Genarp, Kävlinge, Löberöd/Revinge och Veberöd.

Läs mer om att vara räddningspersonal i beredskap (RiB)

 

Kontakta oss provapa@rsyd.se

Bild för - Provapa2.jpg
Bild för - Provapa_webb.jpg