Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mer om yrket räddningspersonal i beredskap

Räddningstjänsten Syd sträcker sig över fem kommungränser och finns i Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Den operativa delen består av sex heltidsstationer och sex deltidsstationer. Deltidsstationerna ligger i Burlöv, Eslöv, Genarp, Kävlinge, Löberöd/Revinge och Veberöd.

Att jobba som räddningspersonal i beredskap

Den som arbetar som räddningspersonal i beredskap (RIB) är i beredskap – hemma eller på jobbet var tredje eller fjärde vecka. När larmet går har de runt 5 minuter på sig att komma till brandstationen, byta om och vara på väg med ett räddningsfordon till olyckan. Räddningspersonal i beredskap måste därför bo eller arbeta inom cirka 5 minuter från en av våra deltidsstationer. 

Uppdragen varierar och kan handla om allt från bränder och trafikolyckor till att ge första hjälpen. I arbetsgruppen har alla sina givna roller beroende på olyckans karaktär. Ibland löses uppgiften på egen hand, ibland med förstärkning från andra delar av förbundet.

Att arbeta som RIB innebär en mängd fördelar samtidigt som de gör en viktig insats i samhället. Räddningspersonal i beredskap får t.ex. en omfattande utbildning i räddningstjänst där även sjukvård ingår. De är en del av ett arbetslag med gott kamratskap och en fin laganda. Möjlighet finns även till fysisk träning och det kan även ges tillfälle att ta lastbilskörkort.  

Hur blir man räddningspersonal i beredskap?

Vid anställningen som RIB genomgår du en introduktionsutbildning på tre veckor som genomförs av Räddningstjänsten Syd. Därefter kompletterar du med utbildningen ”GRIB” på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) skola i Revinge i ytterligare 5 veckor, uppdelat i 2+3 veckor.

För att upprätthålla kompetensen deltar du i fortbildningar och regelbundna övningar med arbetslaget.

Är RIB ett jobb för dig?

Gör testet och läs mer på blideltidsbrandman.nu.

Vill du arbeta som RIB i Räddningstjänsten Syd?

Fyll i vår intresseanmälan för RIB, så hör vi av oss!