Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Porträtt av Emil Ericsson

Styrkeledare/Räddningspersonal i Beredskap.

Emil Ericsson

Hur hamnade du på Räddningstjänsten Syd?
– När jag började arbeta inom räddningstjänsten drevs det i kommunal regi och hette Kävlinge räddningstjänst. Då var samarbetet med angränsade kommuner inte speciellt etablerat. Min anställning gick över i Räddningstjänsten Syd när förbundet bildades 2005.  

– Jag har alltid haft en nyfikenhet kring yrket. Jag hade flera äldre vänner som var deltidsbrandmän och jag har alltid sysslat med sport och fysisk träning. Det kändes som en utmaning samtidigt som jag nu fick chansen att arbeta i en av de viktigaste samhällsfunktioner vi har.

Vad arbetar du med idag?
– Den som arbetar som räddningspersonal i beredskap (RiB) är i beredskap – hemma eller på jobbet var tredje eller fjärde vecka. Som Styrkeledare har jag en arbetsledarroll i det arbetslag jag ansvarar för, och i rollen ingår allt från övningsplanering till förberedande order när vi sitter i bilen på väg till en olycka. 

– Det finns ingen typisk arbetsdag för RiB-personal. Ingen dag är den andra lik och jag vet aldrig vad som väntar när jag startar min personsökare inför beredskapsveckan. De fasta momenten som styrs av styrkeledaren startar redan vid fordonskontrollen innan vi går på vår beredskapsvecka. Detta är en chans att gå igenom bil och utrustning men också stämma av med laget om det är något speciellt som bör lyftas inför veckan.

Vad finns det för utmaningar i ditt arbete?
– Den största utmaningen är att få ihop vardagen i beredskap med familjelivet, i synnerhet som jag har barn. Som RiB-personal ska man vara tillgänglig inom 5 minuter om olyckan skulle vara framme, och då kan jag inte åka längre sträckor.  

– En annan utmaning är att bibehålla kompetensen hos RiB-personal, då möjligheten att öva ofta är begränsad. Eftersom RiB är en bisyssla som man gör vid sidan om sitt huvudsakliga arbete, måste man genomföra övningar på sin fritid. 

Vad är det roligaste med ditt arbete?
– Jag upplever mycket spänning i Räddningstjänsten Syd. Det är en enorm tillfredsställelse när vi har varit ute och gjort en lyckad insats. Inom RiB är det just den operativa biten som lockar de flesta, det är också här vi gör störst skillnad genom att vi finns ute i byarna och snabbt kan vara på plats. Det finns en god sammanhållning inom RiB, inte bara i det egna laget/stationen utan inom hela Räddningstjänsten Syd.  

– Vi träffar ofta personer på deras värsta dag i livet. Det är med stor respekt som jag möter dessa personer, och vi gör allt för att skapa mervärde oavsett om det gäller den lilla vardagsolyckan eller om det är en större olycka med många inblandade. 

Vilka utvecklingsmöjligheter finns för dig inom Räddningstjänsten Syd?
– Inom RiB finns det relativt begränsade karriärmöjligheter. De tjänster som annonseras har vi ofta inte möjlighet att söka eftersom vi saknar den aktuella utbildning som krävs.  

– Det jag ser som en möjlighet är att fördjupa mina kunskaper inom de områden som vi faktiskt råkar ut för. Jag hoppas på mer interaktiva kurser/utbildningar i framtiden, eftersom man då får möjlighet att planera in sina utbildningar så att de passar in i vardagen. 

Intressant att veta
– Vi är inga hjältar, vi är bara vanliga killar och tjejer som har valt att ge tillbaka till samhället. Jag är stolt över min roll och det arbete vi utför.