Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - hans_notstrand.jpg

Förordnad styrkeledare/ verksamhetskoordinator.

Hans Notstrand

Hur hamnade du på Räddningstjänsten Syd?
Jag började arbeta som alarmoperatör på dåvarande Eslövs brandkår, ett arbete jag såg som tillfälligt innan jag skulle påbörja min yrkesmilitärutbildning. Militäryrket tröttnade jag dock på relativt fort och återvände till räddningstjänsten runt 1985 då jag arbetade som brandman inom Lunds brandförsvar och Kävlinge räddningskår. I Kävlinge såg jag en större utvecklingspotential där jag utbildade mig till operativt befäl (brandmästare) och därefter till brandinspektör inom det förebyggande arbetet. När Räddningstjänsten Syd bildades övergick min anställning hit, då som styrkeledare.

Vad arbetar du med idag?
Mina arbetsuppgifter ser lite olika ut eftersom jag har en delad tjänst. Som förordnad styrkeledare säkerhetsställer jag den operativa förmågan på distriktet samt levererar inplanerade aktiviteter. Som verksamhetskoordinator ansvarar jag för aktiviteterna på vårt distrikt. Det handlar om att producera, leverera samt följa upp planerade aktiviteter och jag arbetar även med logistiken och organisation inom distriktet.

Vad finns det för utmaningar i ditt arbete?
Det är en utmaning att säkerhetsställa att de planerade aktiviteterna inom alla processer blir utförda utan avbrott på grund av personalresurser.

Vad är det roligaste med ditt arbete?
Jag uppskattar mycket den variation jag får i mitt yrke, eftersom jag kombinerar min tjänst som operativt befäl och verksamhetskoordinator. Jag har genom åren haft distriktschefer som verkligen har gjort mig delaktig i att leda distriktet. 

Vilka utvecklingsmöjligheter finns för dig inom Räddningstjänsten Syd?
I nuläget är min utveckling att göra distriktets alla aktiviteter tydliga för alla medarbetare på distriktet samt att försöka skapa stor delaktighet med tydlig och effektiv struktur. Jag har funderat på distriktschef som en kommande personlig utveckling. 

Intresant att veta
Jag har ett stimulerande arbete med stor valfrihet, kamratskap, idrottsträning och bra arbetstider.