Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - sonja_3.jpg

Instruktör

Sonja Adzic

Hur hamnade du på Räddningstjänsten Syd?
Jag fick ett tips från min handläggare på Arbetsförmedlingen om att Räddningstjänsten Syd sökte kandidater till ett nytt projekt ”En integrerad räddningstjänst”. Jag läste på vad det handlade om och tvekade inte en sekund. Ett par månader senare påbörjade jag utbildningen. Året var 2009.

Vad arbetar du med idag?
Jag arbetar som instruktör. Min huvudsakliga arbetsuppgift är att vara ett stöd för våra medborgare gällande brand- och riskfrågor, framförallt äldre personer som bor kvar hemma. I samverkan med Malmö kommun och andra aktörer försöker vi skapa ett så tryggt och brandsäkert hem som möjligt för de som behöver det.

Vad finns för utmaningar i ditt arbete?
Förbättra kommunikationen och flödet med våra samarbetsorganisationer (kommunen, audionommottagningarna, Region Skåne med flera) och att så småningom tillsammans arbeta fram en fungerande modell samt ett strategiskt forum för de här frågorna.

Vad är det roligaste med ditt arbete?
Mitt arbete är mycket kreativt och det ger mig ständiga möjligheter till utveckling, både på ett professionellt men också på ett personligt plan. Jag känner mig privilegierad att kunna arbeta med mitt stora intresse – att hjälpa människor.