Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Porträttbild på Andreas Berg

Förordnad styrkeledare

Andreas Berg

Hur hamnade du på Räddningstjänsten Syd?
Jag började arbeta inom Malmö Brandkår redan 2002 och fortsatte inom Räddningstjänsten Syd då förbundet bildades 2006. Drömmen att bli brandman har funnits sedan jag var liten. Jag har alltid tyckt om uniformsyrken och ville som liten arbeta inom antingen polisen, försvarsmakten eller räddningstjänsten. Efter gymnasiet kompletterade jag betyg så att jag fick behörighet att söka Officersutbildning och förberedde mig inför inryckning till militärtjänstgöring. Efter värnplikten ansökte jag till Officer och började studera vid Marinens officershögskola i Karlskrona. Försvarsmaktens omorganisering år 2000 innebar nedläggning av ett stort antal regementen, däribland Karlskronas Kustartilleri regemente där jag arbetade. Jag sökte mig tillbaka till Skåne och fick jobb som säljare ett tag men kände snabbt att det inte var något för mig. När Malmö Brandkår sökte brandmän sökte jag och blev antagen till Malmö Brandkårs introduktionsutbildning för brandmän på 11 veckor. Efter ett år i tjänst fortsatte utbildningen med en 15-veckors utbildning på Statens Räddningsverk i Revinge för att kunna titulera sig som brandman. Som styrkeledare har jag arbetat sedan 2010.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
Våra arbetsdagar ser väldigt olika ut och utöver utryckningar har vi aktiviteter inplanerade varje dag. Dessa kan till exempel handla om fordonsvård, övningar, passning av andra stationer, återställning efter uppdrag etc. Vi förbereder oss hela tiden inför nya uppdrag, bland annat genom att ta fram nya framkörningskort som vi använder vid insatser för att snabbt komma fram till olyckan och hjälpa de drabbade. I min roll som förordnad styrkeledare ingår också administrativa arbetsuppgifter, jag ansvarar t.ex. för rapportering och dokumentation efter insatser och tillbud. Jag ansvarar också för att säkerställa personalstyrkans kompetens och att vi har rätt bemanning inför nästa pass.

Varje dag inleds med överlämning av avgående befäl, därefter sker en genomgång med min styrka följt av ett befälsmöte med samtliga distrikt. Vi dessa möten går vi igenom status på förbundets kompetenser, händelser eller insatser från föregående pass, planering inför dagen, tillgängliga resurser etc.

Vilka utmaningar finns i ditt arbete?
Att hålla personalen engagerad, känna av stämningar på min personal och hitta lösningar på uppkomna problem och att gjuta lugn på vågorna kan vara utmaningar. Liksom ambitionen att alltid prestera mer, att ständigt bli bättre. Vi är ju här för tredje man, och det är ett stort ansvar som ställer höga krav; allmänhetens krav, personalens krav och mina egna krav.

Vad är det roligaste i arbetet?
Att hjälpa människor – det är därför jag är här. Jag trivs bra i laget, personkemin är jättebra och det är viktigt att det fungerar när man arbetar så nära tillsammans. Jag lär mig något varje gång, och det är skönt att lyckas, när en insats går bra. Här på Hyllie brandstation har vi specialistkompetens med kemdykare*, båtförare och avancerad indikering**. Jag tycker att det är väldigt intressant med avancerad indikering som finns för att möta framtidens utmaningar för samhället och är en förmåga för nationell beredskap som endast finns på tre platser i Sverige.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns för dig?
Det finns flera möjligheter att utvecklas inom Räddningstjänsten Syd. Jag ser även stora möjligheter att kunna fördjupa mig i vissa frågor eftersom vårt schema är upplagt i en operativ del och en övrig del. Idag är den övriga delen ganska utspridd, vilket gör det svårt att kunna fokusera inom ett specifikt område, men med en ”dagtidsvecka” skulle det vara möjligt för mig att bli mer effektiv i min roll.

*= Kemdykning är när man arbetar med farliga ämnen iklädd specialutrustning och andningsskydd.

**= Avancerad indikering är ett system för hantering av händelser med okända ämnen. Vi använder avancerad indikering för att identifiera fasta ämnen och gaser vid exempelvis ett utsläpp. För att kunna genomföra detta krävs speciell utrustning och speciellt utbildad personal.