Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Porträttbild av Peter Källman

Driftsansvarig

Peter Källman

Hur hamnade du på Räddningstjänsten Syd?
– Jag började på färdtjänsten och ambulansen vid Malmö Brandkår redan 1985 och har haft flera olika roller sedan dess. Bland annat så har jag lång erfarenhet av att vara med i en stödgrupp som hjälper andra med missbruksproblem. Jag har varit skyddsombud och föreläser en del även externt om droger med mera.

– Efter nästan tio år inom ambulansen bytte jag till verkstaden och blev ansvarig för handbrandsläckarna och år 2004 började jag på en ny tjänst på Andningsskyddet. 2006 så fick jag en förfrågan om jag ville hoppa in i stödgruppen och hjälpa andra som hade missbruksproblem, vilket jag mer än gärna gjorde. Det fanns en tid då jag själv fick hjälp för att bli av med mitt alkoholproblem, så om jag kunde hjälpa någon så var det självklart.

Vad arbetar du med idag?
– Idag arbetar jag på Tekniska kontoret och är driftansvarig på andningsskyddet där vi tar hand om brandmännens andningsapparater med mera.

Vad finns för utmaningar i ditt arbete?
– Att ge en bra service till medarbetarna och att utveckla en bra arbetsmiljö hos oss här på tekniska kontoret som vi sedan kan dela med oss till alla. 

Vad är det roligaste med ditt arbete?
– Att jag kan påverka och att kunna vara delaktig i Räddningstjänsten Syd och att jobba med mina medarbetare såklart.