Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mer om yrket som brandman

Som brandman på Räddningstjänsten Syd arbetar du före, under och efter olyckor. Förebyggande arbete - att uppmärksamma invånarna om ett säkert samhälle - är en viktig del i rollen som brandman. Att just släcka bränder kan vara en liten del av en vanlig arbetsdag.

Den bästa olyckan är den som inte händer, och de förebyggande arbetsuppgifterna för att förhindra att olyckor uppstår är en del av uppdraget som brandman. Det kan handla om att informera invånare om brandsäkerhet i hemmet, i form av ett hembesök. Det kan också handla om att hålla brandskydds- och sjukvårdsutbildningar för organisationer eller att utföra brandskyddstillsyner hos olika verksamheter.

En del av arbetet innebär också övning inför insatser, fysisk träning och andra förberedelser inför kommande insatser.

Som brandman kallas du in vid många olika insatser i samhället. Det kan röra sig om räddningsuppdrag vid bland annat bränder, trafikolyckor, drunkningsolyckor samt utsläpp av olja och farliga kemikalier.

Arbetet efter en olycka kan se olika ut. Det kan vara att ta hand om, informera och återkoppla till drabbade, utvärdera räddningsinsatser och genomföra avlastningssamtal.

Hur blir man brandman hos oss?

Som nyanställd brandman hos oss ska du ha genomfört utbildningen Skydd mot Olyckor (SMO) eller motsvarande. SMO-utbildningen är en tvåårig eftergymnasial utbildning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), där du lär dig såväl metoder för olycksförebyggande och skadebegränsande arbete, som att genomföra och följa upp räddningsinsatser.

Formella krav för nyanställd brandman

  • Godkända betyg/intyg från SMO, brandman heltid kompletterad med SMO-kompetens eller motsvarande.
  • Synskärpa enligt krav för körkortsbehörighet C.
  • Genomfört rullbandstest för nyanställning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för medicinska kontroller i arbetslivet, lägst 200W. Testet kan du göra på MSB:s skolor och på olika räddningstjänster runt om i landet, bland annat hos Räddningstjänsten Syd
  • Minst Guldbojen är ett krav när det gäller simkunnighet.
  • Genomförd arbetsrelaterad träningsbana där de olika momenten är framtagna för att efterlikna och motsvara arbetsuppgifter under en rökdykarinsats. Längre ner finns en film som går igenom de olika momenten.
  • Förmågan att kunna arbeta på hög höjd.

Utvecklingsmöjligheter

Vi erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling inom flera områden hos oss på Räddningstjänsten Syd. Inom det operativa området finns befälsskolan som utbildar till bl.a. styrkeledare, och inom specialistområdet finns olika former att delta och arbeta i projekt, koordinera aktiviteter inom ett distrikt med mera.  

Räddningspersonal i beredskap

Du kan också bidra till ett säkrare samhälle genom att arbeta som deltidsbrandman (eller räddningsperson i beredskap som det också kallas). Då har du utöver ditt ordinarie arbete även en beredskap hos oss, hemifrån eller från jobbet, var tredje eller fjärde vecka.

Läs mer om att arbeta som räddningsperson i beredskap

Hållbart arbetsliv

Som anställd hos oss är det viktigt att du upprätthåller en god fysisk arbetsförmåga för ett genomgående hållbart arbetsliv. Detta innebär bland annat:

  • Årlig medicinsk kontroll genom läkarundersökning och rullbandstest.
  • Årligt genomförande av samma arbetsrelaterade träningsbana som vid rekryteringen.
  • I de fall du inte längre utför arbetsuppgifter inom rök- och kemdykning genomförs en arbetsrelaterad bana som motsvarar andra arbetsuppgifter på skadeplats.

Instruktionsfilmer för de arbetsrelaterade träningsbanorna

Träningsbanorna genomförs årligen för utryckande personal samt i samband med rekrytering. Banorna är framtagna för att motsvara arbetsuppgifter under en räddningsinsats. Syftet är att skapa en hälsosam arbetsmiljö genom både allsidig och anpassad träning för att förebygga skador och ohälsa samt skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.