Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Porträttbild på Linda Lindqvist

Brandman

Linda

Hur hamnade du på Räddningstjänsten syd?
– Jag arbetade som kock och kallskänka under många år och trivdes bra med det. Jag tycker mycket om servicearbeten; att arbeta för och med människor. Men något saknades och jag hade sneglat mot räddningstjänsten länge.

– En vårkväll 2011, efter att ha tittat på tv-programmet 112 som handlar om just räddningstjänsten, bestämde jag mig – det var brandman jag skulle bli. Jag kontaktade en studievägledare, läste in ämnen för att få behörighet och sökte sedan in till brandmannautbildningen Skydd mot Olyckor (SMO). I väntan på besked om jag hade antagits till utbildningen hade Räddningstjänsten Syd en prova på-dag i Lund som jag åkte till. Jag provade allt; det var hinderbana, rökdykning, jag släckte en brand, klippte en bil och fick dagens bästa resultat. Efter denna dag visste jag med säkerhet att det var detta jag ville göra.

– Efter en lång väntan kom till slut beskedet att jag var antagen till SMO. I juni 2014 tog jag examen och i september samma år sökte jag och blev erbjuden en tjänst som brandman här. Jag började min tjänstgöring våren 2015.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
– En vanlig arbetsdag börjar med överlämning på morgonen då vi går igenom vad som hänt under natten och vad som planeras för dagen. Vi har många aktiviteter när vi inte åker på larm och genomför räddningsinsatser, t.ex. kontrollerar vi våra fordon och all vår utrustning i form av andningsskydd och sjukvårdsväskor. Vi tar också emot studiebesök här på stationen och genomför övningar – både teoretiska och praktiska – för att förbereda oss på olika typer av insatser.

– Här i Lund där jag arbetar är vi specialiserade på tung räddning. Det innebär att vid större trafikolyckor till exempel med lastbilar, så har vi specialutrustning och kompetens för att hantera det.

– Alla i laget har olika roller vid insatser och mina är rökdykartvåa, RD2, vilket betyder att vid bränder som kräver rökdykning arbetar jag tillsammans med rökdykarettan, RD1. Vid bränder där det krävs en rökdykare så turas RD1 och RD2 om. En annan roll som jag har är vid trafikolyckor där jag börjar som sjukvårdare tills ambulansen tar över, och är sedan med vid losstagning, klipper bilen och hjälper till att få ut patienten. Vid drunkningstillbud ytlivräddar jag tillsammans med RD1.

Vad är det roligaste i ditt arbete?
– Sammanhållningen; det är som en andra familj. Att få hjälpa andra, vi träffar så mycket människor och känslan att man är behövd är underbar. Jag tycker att det är fascinerande att vi är en grupp med olika arbetsuppgifter och kompetenser som tillsammans blir en stark enhet.

Vad finns det för utmaningar i ditt arbete?
– Vi utsätter oss för risker vid insatser, både vid bränder och trafikolyckor. Vi vet aldrig vad vi kommer att möta vid skadeplats, så för mig är det viktigt att vara mentalt förberedd. Vi får information kontinuerligt på väg till en insats, vilket hjälper oss mycket. Och jag känner mig trygg i min roll och med mina arbetskamrater.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns för dig inom Räddningstjänsten Syd?
– Närmst finns exempelvis roller som rökdykaretta, RD1, och chaufför för mig i min utveckling. De är internutbildningar.