Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - shiar-redigerad.jpg

Brandinspektör

Shiar Derbas

Hur hamnade du på Räddningstjänsten Syd?

Jag fick möjligheten att gå en projektutbildning som Räddningstjänsten Syd och Landskronas Räddningstjänst anordnade med hjälp av Arbetsförmedlingen. Efter genomförd utbildning sökte jag arbete på Räddningstjänsten Syd och fick 2013 en anställning som brand-och säkerhetsvärd. Då arbetade jag mycket socialt förebyggande genom informationsinsatser, utbildning och andra sociala projekt. Med tiden blev jag instruktör och började därmed även att hålla externa utbildningar såsom brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar.

Vad arbetar du med idag?

Sedan 2018 arbetar jag som brandinspektör och genomför tillsyn enligt Lag om skydd mot Olyckor på fastigheter, verksamheter och andra anläggningar. Jag fortsätter även som instruktör och håller externa utbildningar, för tillfället SBA-utbildning för brandskyddsansvariga och kontrollanter/ombud.

Vad är det roligaste med ditt arbete?

Utöver fantastiska kollegor och en familjär arbetsplats trivs jag bra med mina varierande arbetsuppgifter. Blandningen att både få vara ute och träffa nya människor och få sitta ostört och arbeta tycker jag passar min personlighet bra.

Vilka utmaningar finns inom ditt arbete?

Man ställs för utmaningar hela tiden, i detta yrke är man aldrig fullärd. Största utmaningarna i mitt yrke är att ”identifiera brister och hitta en skälig nivå på brandskyddet”.