Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mer om yrket som brandingenjör

På Räddningstjänsten Syd arbetar brandingenjören exempelvis med utveckling och uppföljning av samhällsplanering, beräkningar, bygg- och planärenden, riskhantering, brandsyn/tillsyn.

Andra arbetsuppgifter kan vara intern och extern utbildning. Du kan också arbeta som yttre befäl, med uppgift att fungera som räddningsledare vid större räddningsinsatser. Då har du det yttersta ansvaret vid en räddningsinsats, vilket innebär samordning av räddningsstyrkor, hantering av massmedia och samverkan med exempelvis polis och försäkringsbolag.

Brandingenjörsutbildningen finns på Lunds Tekniska Högskola (LTH), Luleå Tekniska Universitet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) skola i Revinge.

Utbildningen på LTH är på sju terminer (140 p). Efter examen kan man arbeta som brandingenjör på den privata marknaden.

För att ha behörighet att arbeta som räddningsledare inom kommunal eller statlig räddningstjänst måste utbildningen kompletteras med räddningstjänstutbildning för brandingenjörer på ett år som finns på räddningsskolan i Revinge.