Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - ALEX4318.jpg

Karriär

Ta chansen att jobba inom en av Sveriges största räddningstjänster. Vi arbetar ständigt för att vara en räddningstjänst i framkant som vill spegla det samhälle vi verkar i.

Läs om våra medarbetare som berättar om sitt yrke och sin vardag hos oss.

Som medarbetare hos oss har du många fördelar. Vill du göra skillnad som deltidsbrandman vid sidan om ditt ordinarie jobb? Bli en av oss 

Tillsammans för ett olycksfritt samhälle

Vi har en tydlig nollvision - Tillsammans för ett olycksfritt samhälle. För att nå dit behöver vi flera arbetsområden och kompetenser. Oavsett arbetsområde så är det visionen du kommer att arbeta i riktning mot. Tillsammans med övriga organisationen bidrar du till att olyckorna i din omvärld begränsas och minskar.

Utmana dig själv

Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas. Våra inriktningar spänner över ett brett perspektiv, både före, under och efter olyckan. Du kan specialisera dig mot flera områden och på så sätt ta din karriär vidare.

För operativ personal har vi schemalösningar som underlättar för medarbetare att engagera sig och delta i projekt, uppdrag och andra dagtidsuppgifter.

Utvecklande ledarskap

Vi uppmuntrar alla medarbetare att ta initiativ och komma med idéer. Vi har interna chefs- och ledarskapsprogram för att utveckla och utbilda dig som framtida ledare i Räddningstjänsten Syd. Du kan ta del av den kompetens som andra medarbetare har genom att exempelvis skugga deras arbetsdag.

Våra värderingar

  • Respekt
  • Mod
  • Professionalism
  • Lärande
  • Mervärde

Värdeorden ska vara en vägledning i ditt dagliga arbete både i mötet med våra medborgare och i mötet med kollegor.

Vi arbetar aktivt för att skapa en bra arbetsplats fri från diskriminering och kränkande särbehandling. Alla medarbetare i Räddningstjänsten Syd är en del av detta arbete.

Läs vår värdegrund