Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - fyrverkeri_870_nyhet.jpg

Fyrverkerier - detta gäller

Snart är det nyårsafton och fyrverkerisäsong. Visste du att man måste söka tillstånd för att få sälja fyrverkerier och att man inte får sälja till minderåriga? Vi reder ut vad som gäller med fyrverkerihantering. Många olyckor med fyrverkerier kan förhindras!

Varje år skadas cirka 100 människor så allvarligt av fyrverkerier att de behöver söka läkarvård. De flesta är män och många är under 18 år. De vanligaste skadorna till följd av fyrverkerier är bränn- och sårskador. Skador på huvudet (ögon, öron) är vanligast följt av skador på händer och fingrar. Många av dessa olyckor hade kunnat undvikas om de som hanterat fyrverkerierna hade följt dessa råd.

Varje år inträffar dessutom många bränder i bostäder och andra byggnader som ofta orsakas av raketer som hamnar fel för att folk slarvar med säkerheten och/eller är berusade i samband med hanteringen av fyrverkeripjäserna.

Läs om våra råd i vår broschyr Fyrverkerisäsong. (Öppnas som pdf.)

 

Vill du sälja fyrverkerier?
Då behöver du ansöka om tillstånd för explosiv vara. Räddningstjänsten Syd är tillstånds- och tillsynsmyndighet när det gäller hantering av explosiva varor i Malmö, Lund, Eslöv, Burlöv och Kävlinge kommuner.
Här kan du läsa mer om hur du ansöker om tillstånd för explosiv vara.

Vi utfärdar tillstånd och genomför tillsyner
Räddningstjänsten Syd är både tillstånds- och tillsynsmyndighet för hantering av brandfarliga och explosiva varor. Det innebär att vi både utfärdar försäljningstillstånd och ser till att verksamheter följer lagar och regler.

Vi följer upp tillstånden genom tillsyner under den tidsperiod som tillståndet gäller och vårt fokus är bland annat försäljning till minderåriga. En tillsyn kan också ske om vi får information om tillbud eller brister i hanteringen av fyrverkerier.