Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fyrverkerier briserar på himlen

Fyrverkerier - detta gäller

Vi reder ut vad som gäller med fyrverkerihantering. Många olyckor med fyrverkerier kan förhindras!

Varje år skadas cirka 100 människor så allvarligt av fyrverkerier att de behöver söka läkarvård. De flesta är män och många är under 18 år. De vanligaste skadorna till följd av fyrverkerier är bränn- och sårskador. Skador på huvudet (ögon, öron) är vanligast följt av skador på händer och fingrar. Många av dessa olyckor hade kunnat undvikas om de som hanterat fyrverkerierna hade följt våra råd. 

Varje år inträffar dessutom många bränder i bostäder och andra byggnader som ofta orsakas av raketer som hamnar fel för att folk slarvar med säkerheten och/eller är berusade i samband med hanteringen av fyrverkeripjäserna.

Vi har listat 10 tips för säker användning av fyrverkerier som du bör läsa igenom innan du använder fyrverkerier.

Raketer på styrpinne förbjudna

Du vet väl om att det sedan 1 juni 2019 inte längre är tillåtet att förvara och använda raketer på styrpinne utan tillstånd? Har du kvar dessa  produkter hemma, så ska du i första hand vända dig till återförsäljaren och lämna in raketerna där. Om det inte är möjligt ska du kontakta närmaste poliskontor. Polisen har skyldighet att ta emot varorna.

Vi rekommenderar dig att inte ta med varorna in på poliskontoret. Gå alltså först in till polisen utan varor och meddela att du vill lämna in raketer på styrpinne eftersom de inte är tillåtna längre.

Försäljning av fyrverkerier

Om du vill sälja fyrverkerier behöver du ansöka om tillstånd för explosiv vara. Räddningstjänsten Syd är tillstånds- och tillsynsmyndighet när det gäller hantering av explosiva varor i Malmö, Lund, Eslöv, Burlöv och Kävlinge.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om tillstånd för explosiv vara.

Vi utfärdar tillstånd och genomför tillsyner

Räddningstjänsten Syd är både tillstånds- och tillsynsmyndighet för hantering av brandfarliga och explosiva varor. Det innebär att vi både utfärdar försäljningstillstånd och ser till att verksamheter följer lagar och regler.

Vi följer upp tillstånden genom tillsyner under den tidsperiod som tillståndet gäller och vårt fokus är bland annat försäljning till minderåriga. En tillsyn kan också ske om vi får information om tillbud eller brister i hanteringen av fyrverkerier.