Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - sakerhetsdag-for-seniorer-750x422.jpg

Säkerhetsdag för seniorer i Eslövs kommun

Tisdagen den 9 oktober arrangerade vi en säkerhetsdag för seniorer i Eslövs kommun tillsammans med PRO, SPF och Eslövs kommun.

Under dagen fylldes vi brandstationen med föresläsningar och utställare. Besökarna fick tips för en säkrare vardag och lärde sig släcka en mindre brand. Dessutom bjöd vi på säkerhetsinformation och tipsrunda med fina priser. 

Det blev föreläsningar på teman som fallprevention, brandskyddsinformation, släckövning, att förebygga brott och kognitiv svikt/minnessvikt. 

Bland utställarna fanns räddningstjänsten, polisen, ambulansen, apoteket, demenssjuksköterska, pensionärsorganisationer och Eslövs kommun.

Bild för - affischEslöv2018_klar.jpg