Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - förstärkt brandskydd broschyr webbtopp.jpg

När ett grundläggande brandskydd inte räcker

Om det är svårt att uppmärksamma en brand eller ta sig ut på egen hand behöver brandskyddet förstärkas. Med rätt kunskap om brandskydd, brandrisker och hjälpmedel kan du skydda dig själv och dina nära. Vi hjälper gärna till med goda råd.

Med åldern, eller i samband med någon funktionsvariation, ökar risken för att drabbas av eller omkomma i brand. Det kan till exempel handla om nedsatt hörsel, nedsatt rörlighet eller minnesproblematik.

Det finns flera hjälpmedel som förstärker brandskyddet. En del kan du ansöka om kostnadsfritt genom din kommun eller region. Hur just dina behov ser ut behöver bedömas individuellt.

Fyra viktiga punkter

  • Bli varnad i tid. Med fungerande brandvarnare blir du varnad tidigt. Det är viktigt att du kan uppfatta larmet.
  • Larma och släck. Med rätt utrustning kan du släcka en mindre brand själv. Det är viktigt att du vet hur utrustningen används.
  • Utrymma på egen hand. Om du inte kan släcka branden själv är det viktigt att du kan utrymma.
  • Brandrisker och hjälpmedel. Detta är extra viktigt om du har svårt att utrymma. 

Bli varnad i tid

Har du brandvarnare? Vet du om de fungerar? Kan du uppfatta larmet?

Brandvarnare räddar liv. Räddningstjänsten Syd rekommenderar minst en brandvarnare på varje våningsplan och en i varje sovrum. I flerbostadshus ansvarar fastighetsägaren för att det finns en brandvarnare i varje bostad, men hyresgästen ska se till att den fungerar.

Tryck på knappen för att testa brandvarnarna, flera gånger om året. Särskilt om du varit bortrest. Byt batterier vid behov. Ta hjälp av någon om du har svårt att göra det själv.

Hjälpmedel för att uppfatta brandvarnaren
Om du bor i ett större hus kan seriekopplade brandvarnare öka hörbarheten. Då larmar alla brandvarnare samtidigt.

Brandvarnare kopplad till trygghetslarm är ett bra hjälpmedel om du har svårt att larma 112, agera eller utrymma snabbt. När brandvarnaren utlöser går en signal direkt till kommunens larmcentral.

Brandvarnare kopplad till blixtljus eller vibratorplatta (som placeras under kudden eller madrassen) är bra hjälpmedel om du har svårt att höra brandvarnaren. Till exempel på natten när du sover.

Larma och släck

Kan du nödnumret? Har du brandsläckare och brandfilt? Vet du hur de används?

Om olyckan är framme ska du rädda och varna andra i närheten och ringa nödnumret 112. De frågar varifrån du ringer och vad som har hänt. En minneslapp med din adress och ditt telefonnummer kan underlätta i en stressig situation.

Försök att släcka eller begränsa branden med en brandfilt eller pulversläckare, utan att riskera din egen säkerhet. Brinner det i en kastrull kan du även använda ett lock.

Med en brandfilt kan du kväva mindre bränder. Till exempel om det brinner i möbler eller kläder. Dra ut filten. Lägg den bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten.

Pulver är det mest effektiva släckmedlet och det är lätt att använda. Sikta mot lågans bas med en svepande rörelse.

Räddningstjänsten Syd rekommenderar en brandfilt på 120x180 cm och en
pulversläckare på 6 kg med lägsta effektivitetsklass 43A 233BC. Om 6 kg är för
tungt finns mindre alternativ.

Utrymma på egen hand

Om det brinner och du inte kan släcka själv behöver du utrymma snabbt.

Stäng alla dörrar på vägen ut för att hindra att branden och röken sprider sig.

Om du bor i ett flerbostadshus och det brinner eller är rök i trapphuset, stäng dörren och stanna kvar i bostaden. Larma 112. Varje lägenhet är en egen brandcell där du är trygg tills hjälpen är framme.

Håll alltid trapphuset fritt från brännbart material för att skapa fria vägar.

Har du svårt att utrymma själv är det extra viktigt att minska brandriskerna och förstärka brandskyddet.

Brandrisker och hjälpmedel

Rökning
Den vanligaste orsaken till dödsbränder är rökning som inte sker på ett säkert sätt. Om det finns brännmärken i kläder eller möbler är det ett varningstecken.

Många dödsbränder startar av att cigaretter eller levande ljus sätter eld på kläder, sängkläder eller möbler. Morgonrockar i fleece och nattlinnen i nylon är exempel på kläder som lätt börjar brinna.

Rök inte i sängen eller i närheten av inredning som kan börja brinna. Använd stabila tändare och askfat som står stadigt. Blöt askan innan du slänger den.

För att skydda mot brand i kläder och möbler finns allt från rökförkläden till flamskyddade filtar och sängkläder.

Levande ljus
Använd helst batteridrivna ljus som är ett säkrare alternativ. Om du tänder levande ljus så håll dem under uppsikt.

Se till att ljusen är rätt placerade med avstånd till gardiner och annan inredning. Använd stadiga ljusstakar i brandsäkert material. Undvik ljusdekorationer av textil eller plast.

Spisen
En vanlig orsak till brand i hemmet är en bortglömd kastrull på spisen. Har det hänt eller varit på väg att hända kan en timer eller spisvakt vara en lösning.

En timer bryter strömmen efter en förbestämd tid. En spisvakt är en elektronisk utrustning som bevakar spisen och bryter strömmen vid risk för brand.

Kontrollera alltid att spisen är avstängd när du går hemifrån eller går och lägger dig. Förvara inte papper, dukar eller annat brännbart i närheten av spisen. Rengör köksfläkt och filter regelbundet.

Elektronik
Vi rekommenderar LED-belysning i första hand. Om du har lampor som kan bli varma, täck inte över dem och se till att de står fritt från brännbar inredning. Se särskilt till att sänglampan står stadigt eller är ordentligt fastskruvad. Om lamphållaren har en maxeffekt så var noga med att inte ljuskällans effekt överstiger den.

Använd inte elektriska värmefiltar, madrassvärmare eller liknande när du ska sova, och följ tillverkarens instruktioner.

Ladda telefon, tandborste eller annan utrustning på ett säkert sätt, när du är vaken. Ladda inte i sängar, fåtöljer eller soffor.
Använd timer eller dra ut kontakten när du använt hushållsapparater. Håll rent vid TV, vitvaror, tvättmaskin och torktumlare.

Öppen spis eller kakelugn
Följ tillverkarens rekommendationer för bränslemängd. Ha säkra rutiner för hur eldstaden används och askan hanteras. Förvara askan i en plåthink, helst utomhus. Kontrollera att det inte ryker eller glöder.

Kontakta gärna oss

Räddningstjänsten Syd gör kostnadsfria hembesök för rådgivning om brandskydd. Kontakta gärna oss om du har frågor eller vill boka ett hembesök.

Var finns brandskydd att köpa?
Brandvarnare, pulversläckare och brandfilt finns i de flesta butiker och stormarknader. För andra typer av brandskydd finns det särskilda hjälpmedelsbutiker och webbutiker. Många försäkringsbolag kan ge tips om tillverkare och återförsäljare.

Vart vänder jag mig för hjälp?
Kommunen och Region Skåne kan ge stöd för bostadsanpassning och för hjälpmedel som kompenserar för en nedsatt eller förlorad kroppslig funktion, eller svårigheter att klara ett vardagligt liv.

Det är ofta kommunens biståndshandläggare eller arbetsterapeuter som bedömer behov och ger bistånd till hemtjänst, trygghetslarm, brandvarnare kopplad till trygghetslarm och spisvakt. Genom Region Skåne och audionommottagningarna kan du ansöka om hjälpmedel vid nedsatt hörsel, till exempel blixtljus och vibratorplatta.

Kontakta din kommun eller Region Skåne genom växeln för mer information om dina möjligheter till anpassad hjälp.

Bild för - Broschyr om förstärkt brandskydd

Broschyr om förstärkt brandskydd

Om det är svårt att uppmärksamma en brand eller ta sig ut på egen hand behöver brandskyddet förstärkas. Med rätt kunskap om brandskydd, brandrisker och hjälpmedel kan du skydda dig själv och dina nära.

Bild för - Kontakta oss för rådgivning

Kontakta oss för rådgivning

Räddningstjänsten Syd gör kostnadsfria hembesök för rådgivning om brandskydd. Kontakta gärna oss om du har frågor eller vill boka ett hembesök. Ring oss på 046-540 46 00 eller klicka på knappen för att maila oss.