Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vibrationskudde placerad i en säng

Anpassade hembesök

Räddningstjänsten Syd genomför anpassade hembesök för dig som har behov att ett individanpassat brandskydd. Vi går då igenom brandriskerna i ditt boende och föreslår individuellt anpassade lösningar.

Har du behov av individanpassat brandskydd?

Här är några frågor du kan ställa dig själv.

  • Hör jag brandvarnaren då jag tar av min hörapparat inför natten?
  • Har jag förmågan att larma om det skulle hända något?
  • Har jag förmågan att kunna agera om det händer något?
  • Hur utrymmer jag om det händer något och jag har svårigheter att på egen hand ta mig ut ur bostaden?  

Seniorer

Statistik visar att äldre är överrepresenterade när det gäller antalet dödsbränder. Det är egentligen inte åldern i sig som är avgörande utan oftast beror det på att det tillkommit någon form av funktionsnedsättning. Det kan till exempel finnas svårigheter att uppfatta brandvarnaren vid nedsatt hörsel, svårare att agera vid nedsatt rörlighet, svårigheter att larma som till exempel vid nedsatt talförmåga, minnesproblematik med mera.  

Den vanligaste brandorsaken i bostaden är spisen, och risken är betydligt större om en person har fått besvär med minnesproblematik.

Kommunen och Region Skåne kan ge stöd för bostadsanpassning och för hjälpmedel som kompenserar för en nedsatt eller förlorad kroppslig funktion eller en oförmåga att klara ett vardagligt liv.

Kommunen/stadsdelens biståndshandläggare/arbetsterapeuter bedömer behov och ger bistånd till hemtjänst, trygghetslarm, brandvarnare kopplat till trygghetslarm och spisvakt. Kontakta din kommun/stadsdel för mer information.


Individanpassning vid funktionsnedsättning

Vid en funktionsnedsättning är det är extra viktigt att se över och åtgärda brandriskerna i hemmet och individanpassa sitt brandskydd. Du kan läsa mer på vår sida om goda råd i hemmet.

Nedsatt hörsel

Vid nedsatt hörsel finns det brandvarnare kopplade till blixtljus och/eller vibrator som går att lägga under kudden. Om personen uppfyller Region Skånes hörselnedsättningskrav så är denne berättigad till dessa hjälpmedel kostnadsfritt. Det är audionommottagningar som svarar för information och utredningar.

Kontakta oss gärna för att få råd och stöd för ett individanpassat brandskydd. Hembesöken är kostnadsfria och frivilliga.

Du når oss på 046-540 46 00 eller hembesok@rsyd.se