Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hembesök

Räddningstjänsten Syd gör hembesök för att prata om brandskydd och brandsäkerhet. Det är ett sätt att minska antalet döda och skadade i bostadsbränder samtidigt som vi får träffa medborgarna i de kommuner vi verkar inom.

Hembesöken görs av våra brandmän eller instruktörer som berättar hur man kan förebygga en brand och hur man ska agera om det börjar brinna i bostaden eller om man ser rök i trapphuset. Det personliga mötet är nycklen till framgångarna.

Vi går igenom vilket brandskydd som är rekommenderat, och uppmärksammar om något är brandfarligt i bostaden. Vi tar även upp vanliga brandorsaker och hur dessa kan hanteras, till exempel en brand på spisen. Innan vi går ser vi till att brandvarnarna fungerar. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det finns en brandvarnare i lägenheten men det är du som boende som ska se till att den fungerar.

Utöver att förbättra kunskaperna skapas goda relationer genom hembesöken och vi kan uppmärksamma personer som har behov av ett stärkt individanpassat brandskydd. Hos dessa genomför vi målgruppsanpassade hembesök.

Hembesöken är kostnadsfria och frivilliga.

Effekterna av hembesök beskriver vi i en nyhetsartikel från 2016.

Genomförda hembesök i våra medlemskommuner

  • 2014 genomfördes 10 900 hembesök
  • 2013 genomfördes 12 000 hembesök
  • 2012 genomfördes 12 000 hembesök
  • 2011 genomfördes 13 500 hembesök
  • 2010 genomfördes 12 300 hembesök

Metod från Storbritannien

Metoden med hembesök som en förbyggande åtgärd kommer från Storbritannien där den fått stor framgång. I flera områden har antalet personer som omkommer i dödsbränder halverats under en tioårsperiod. I bostadsområdet Merseyside i Liverpool har antalet personer som omkommer i bränder varje år minskat från 35 till 9 sedan räddningstjänsten började med hembesök.