Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandvarnare, brandfilt, handbrandsläckare och spisvakt

Har du alla hemma?

Räddningstjänsten Syd rekommenderar att det finns fungerande brandvarnare, handbrandsläckare, brandfilt och spisvakt i alla bostäder.

Brandvarnare

Fungerande brandvarnare på samtliga våningsplan samt en brandvarnare i varje rum där personer sover. Helst ska brandvarnarna vara elanslutna och seriekopplade.

Handbrandsläckare

En pulversläckare på minst 6 kg fungerar för hemmet, villan, fritidshuset och kontoret. Lägsta effektivitetsklass bör vara 43A 233BC och den ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC - ackrediterat certifieringsorgan.

Brandfilt

Med en brandfilt som är 120 x 180 cm kan du själv släcka mindre bränder.

Spisvakt

En spisvakt med timerfunktion kan stoppa en brand på spisen. En signal från en rörelsesensor, värmesensor eller från brandvarnare i köket leder till att strömmen till spisen bryts.

Utbildning

Lär dig förebygga brand och vad du kan göra om det börjar brinna i din bostad. Räddningstjänsten Syd anordnar utbildningar i bland annat brandsäkerhet.

Var kan jag köpa brandskydd?

Brandvarnare, pulversläckare och brandfilt finns hos de flesta butiker och stormarknader. För andra typer av brandskydd finns det särskilda hjälpmedelsbutiker och webbutiker. Många försäkringsbolag kan ge bra tips om tillverkare och återförsäljare.

Kommun och landsting kan också ge stöd för bostadsanpassning och hjälpmeden som kompenserar för en nedsatt eller förlorad kroppslig funktion eller förmåga att klara ett vardagligt liv.

Kontakta din kommun eller ditt landsting för mer information om vilka möjligheter du har att få anpassad hjälp. Du kan också boka ett kostnadsfitt anpassat hembesök hos oss på Räddningstjänsten Syd.