Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - alla_hemma_870.jpg

Har du alla hemma?

Räddningstjänsten Syd rekommenderar att det finns fungerande brandvarnare, handbrandsläckare, brandfilt och spisvakt eller timer i alla bostäder.

Brandvarnare

Brandvarnare räddar liv. Räddningstjänsten Syd rekommenderar minst en brandvarnare på varje våningsplan och en i varje sovrum.

I flerbostadshus ansvarar fastighetsägaren för att det finns en brandvarnare i varje bostad, men hyresgästen ska se till att den fungerar. Tryck på knappen för att testa brandvarnarna, flera gånger om året. Särskilt om du varit bortrest. Byt batterier vid behov. Ta hjälp av någon om du har svårt att göra det själv.

Om du bor i ett större hus kan seriekopplade brandvarnare öka hörbarheten. Då larmar alla brandvarnare samtidigt.

Handbrandsläckare

En pulversläckare på minst 6 kg fungerar för hemmet, villan, fritidshuset och kontoret. Lägsta effektivitetsklass bör vara 43A 233BC.

Brandfilt

Med en brandfilt som är 120 x 180 cm kan du själv släcka mindre bränder.

Spisvakt

En spisvakt med timerfunktion kan stoppa en brand på spisen. En signal från en rörelsesensor, värmesensor eller från brandvarnare i köket leder till att strömmen till spisen bryts.

Utbildning

Lär dig förebygga brand och vad du kan göra om det börjar brinna i din bostad. Räddningstjänsten Syd erbjuder utbildningar i bland annat brandsäkerhet.

Var kan jag köpa brandskydd?

Brandvarnare, pulversläckare och brandfilt finns hos de flesta butiker och stormarknader. För andra typer av brandskydd finns det särskilda hjälpmedelsbutiker och webbutiker. Många försäkringsbolag kan ge bra tips om tillverkare och återförsäljare.

Kommun och landsting kan också ge stöd för bostadsanpassning och hjälpmeden som kompenserar för en nedsatt eller förlorad kroppslig funktion eller förmåga att klara ett vardagligt liv.

Kontakta din kommun eller ditt landsting för mer information om vilka möjligheter du har att få anpassad hjälp. Du kan också boka ett kostnadsfitt anpassat hembesök hos oss på Räddningstjänsten Syd.