Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Maskoten Flammy, en apa, använder brandsläckare

Tillsammans gör vi skillnad!

Vår vision är ett olycksfritt samhälle. För att nå dit behövs alla krafter i samhället. Här hittar du roliga aktiviteter för att höja kunskapen om brandsäkerhet, trafiksäkerhet med mera - anpassat för barn!

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet är ett av våra prioriterade områden och vi arbetar förebyggande för att minska antalet trafikolyckor. En del av vårt arbete med trafiksäkerhet är vår medverkan i Trafikkalendern, som arbetar för trafiksäkerhet för barn i deras närmiljö. Det är Sveriges största läromedel om barn och trafik och handlar om att inspirera skolor att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet – såväl tryckt som digitalt. 

Gå till Trafikkalenderns webbplats som innehåller många aktiviteter och tips för barn.

Brandsäkerhet

Visste du att du kan förebygga bränder? Genom att ha ett bra brandskydd hemma kan du både förhindra att en brand uppstår, men också släcka en mindre brand om det ändå skulle börja brinna. Det är viktigt att barn och vuxna diskuterar brandsäkerhet tillsammans! Flammy är vår maskot, en apa som kan jättemycket om hur du får det brandsäkrare hemma.

 

Flammys tips för att skydda hemmet mot bränder

  • Kontrollera att ni har brandvarnare hemma. Byt batteri en gång per år och kolla att den du har fungerar genom att trycka på testknappen.

  • Alla bör ha en brandsläckare hemma. Vi rekommenderar att alla har en 6 kg pulversläckare. Alla i familjen ska veta hur släckaren fungerar. En brandfilt fungerar också bra att släcka mindre bränder med.

  • Tänd bara ljus i obrännbara ljusstakar. Ta bort alla brandfarliga dekorationer.

  • Var extra försiktig med värmeljusstakar.

  • Lämna aldrig levande ljus obevakade. Den som tänder ljuset ska också släcka det.

  • Barn ska aldrig lämnas ensamma med levande ljus eller tomtebloss.

  • Julgransbelysning, adventsstjärnor och elektriska ljusstakar ska släckas med strömbrytare eller genom att man tar stickkontakten ur vägguttaget. En timer är också bra.
  • Om det börjar brinna på spisen – kväv elden med en filt eller ett lock.

  • Om ni måste utrymma hemmet, se till att ni har bestämt en återsamlingsplats.

Hos Brandskyddsföreningen kan du hitta fler aktiviteter med Flammy.

Klicka här för att se alla utbildningskoncept för barn i förskola och skola.