Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandvarnare

Brandvarnare

Brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut. Det kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda livet, varna andra och börja släcka branden. Testa dina brandvarnare en gång i månaden genom att trycka på knappen.

Enligt Plan- och Bygglagen är det krav på brandvarnare i alla nya bostäder. Räddningstjänsten Syd ställer därutöver krav på brandvarnare i samtliga bostäder, nya som befintliga, enligt 2 kap 2 § Lagen om skydd mot olyckor. Brandvarnaren är en billig livförsäkring som är väldigt enkel att installera.

Placering av brandvarnare

Vi rekommenderar att det finns fungerande brandvarnare på samtliga våningsplan samt en brandvarnare i varje rum där personer sover. Brandvarnarna ska placeras i taket, minst 50 cm från närmaste vägg, valv eller annat större hinder.

En brandvarnare i direkt anslutning till kök eller badrum bör undvikas, eftersom det kan leda till felaktiga larm.

Om det är helt omöjligt att placera en brandvarnare i taket, är en lösning att placera den högt upp på väggen.

Tänk även på att du ska ha brandvarnare i ditt fritidshus.

Brandvarnare placering

Olika typer av brandvarnare

Om brandvarnaren är jonisk eller optisk är inte viktigt, båda varianterna larmar i ett tidigt skede. Det viktiga är att du har brandvarnare som fungerar.

Brandvarnare som säljs inom EU, EES och i Turkiet ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkt enligt SS-EN 14604. Mer om prestandadeklaration och CE-märkning av byggprodukter finns på Boverkets webbplats.

Förutom de vanliga batteridrivna brandvarnarna finns även:

  • Nätanslutna brandvarnare som drivs med el och därmed har högre driftsäkerhet. De har oftast också ett reservbatteri vid strömavbrott.
  • Seriekopplade brandvarnare där alla larmar samtidigt, även om det bara är en som löst ut. Därmed ökar hörbarheten vilket kan vara bra om du bor i ett större hus.

Om du saknar förmåga att höra brandvarnaren

För dig med nedsatt syn eller hörsel finns även brandvarnare kopplade till trygghetslarm som larmar larmcentralen. Det finns också brandvarnare kopplade till blixtljus eller vibrationsplatta som du lägger under kudden eller madrassen.

Testa dina brandvarnare

Vi rekommenderar att du testar dina brandvarnare varje månad. När man trycker på knappen aktiverar man batteriet. Du testar genom att trycka på testknappen. Då testas alla funktioner i brandvarnaren, inklusive att batteriet fungerar. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela brandvarnaren.

Testa brandvarnare:

  • en gång i månaden

  • när du satt upp en ny

  • när du bytt batteri

  • när du varit bortrest en längre tid

  • när du rengjort den

Därför ska du testa din brandvarnare ofta

Batterier kan tappa sin laddning om de inte aktiveras på länge. När man trycker på knappen aktiverar man batteriet. Risken finns annars att batteriet laddar ur helt utan att brandvarnaren ger ifrån sig någon varningssignal. Att batteriet laddat ur kan även vara en orsak till att brandvarnaren ger ett oönskat larm.

Brandvarnarens detekteringsfunktion behöver testas eftersom det inte avges någon automatisk varningssignal om det uppstår något tekniskt fel i brandvarnaren. Varningssignalen för svagt batteri gäller just bara batteriets funktion.

Kostnad för en brandvarnare

En brandvarnare kostar mellan 50 och 550 kronor beroende på typ. En vanlig batteridriven brandvarnare kostar med batteri mellan 50 och 100 kronor.

Så länge fungerar en brandvarnare

Det säkraste är att läsa medföljande anvisningar och följa dem. I regel fungerar en brandvarnare i cirka 10 år.

Om man har batteridrivna brandvarnare ska de testas regelbundet. Vi rekommenderar att de provas varje månad. 

Slänga gammal brandvarnare

Brandvarnare sorteras som elektronikavfall och lämnas på en återvinningsstation. Ta ur batteriet och lägg det i batteriholken.

Ansvar för brandvarnare

Det är fastighetsägarens ansvar är att se till att det finns en brandvarnare i varje lägenhet. Men det är den boende som ansvarar för att den fungerar.

Ansvar i en bostadsrättsförening

Kravet på brandvarnare är riktat mot fastighetsägarna, vilket i juridisk mening i en bostadsrättsförening är styrelsen av föreningen.

Påföljder om kraven inte efterlevs

Räddningstjänsten Syd kan utfärda ett föreläggande till fastighetsägaren. Om det inte hjälper läggs ett nytt föreläggande förenat med ett vite, som är större än vad det kostar att montera brandvarnare i lägenheterna. Med andra ord blir det billigare att montera in brandvarnare direkt.

Räddningstjänsten Syd kan stötta fastighetsägarna med information till de boende, dels i form av tryckt material, dels i form av informationsträffar.