Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pulversläckare

Brandsläckare

Den svenska standarden för handbrandsläckare är en gemensam europeisk standard. För dig som ska köpa ny släckare innebär det att du bör känna till vad de olika benämningarna och klasserna innebär, så att du kan göra rätt val.

Så väljer du släckmedel

A-släckare kan användas i normala bostads- och kontorsmiljöer och produktions- och lagerlokaler inom industrin där det framförallt finns trä, papper och textilier. A-släckare innehåller vatten, skum eller pulver.

B-släckmedel ska användas i miljöer där brandfarlig vara hanteras, till exempel bilverkstäder, bensinstationer, färgförråd, laboratorier och panncentraler. B-släckmedel krävs också för många plastmaterial i vår hemmiljö. B-släckare innehåller skum, pulver eller koldioxid.

C-släckmedel ska användas i miljöer där risk för gasbrand finns, till exempel i panncentraler med naturgas och industri med gasolhantering. C-släckare innehåller pulver.

Tidigare fanns också E-beteckningen. Den talade om att släckaren kunde användas mot strömförande elanläggningar. Denna beteckning är borttagen och ersatt med information på släckaren. Handbrandsläckare i hemmet bör minst vara klassad i A och B.

Pulver- och skumsläckarna är de bästa allroundsläckarna. Pulversläckarna är att föredra av rent släcktekniska skäl. De har mycket släckeffektivitet per kg släckmedel och är relativt lätta att använda även för en ovan användare. Pulversläckaren är relativt underhållsfri. Skumsläckare kräver regelbunden omladdning. 

Så väljer du storlek

För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg och lägsta effektivitetsklass 43A 233BC. Släckaren ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan. 

Så använder du en brandsläckare

  • Dra ur säkringen.
  • Lossa slangen.
  • Rikta munstycket mot det som brinner. Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna.
  • Gå nära branden och huka dig ner.
  • Tryck in handtaget.
  • Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.

Så gör du med din gamla släckare

En släckare behöver kontrolleras och underhållas regelbundet. Titta till släckaren varje månad och kontrollera att den fortfarande är laddad och att den inte har några skador. En pulversläckare bör bytas ut efter 10 år.

Gamla brandsläckare som ska kastas tas omhand på Sysavs återvinningscentraler som farligt avfall.