Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandsäkerhet i hemmet

Bostadsbränder inträffar ofta i samband med att vi lagar mat eller använder hemmets eldstad. Det finns många saker du kan göra för att förebygga en brand.

På dessa sidor kan du läsa om vanliga brandrisker i hemmet, hur du gör ditt hem säkrare och förhindrar att det börjar brinna.

Vi går igenom hur du kan förebygga brand i trapphus och förråd, källare, vind och soprum. Och vad du ska göra om du upptäcker att det är rök i trapphuset – gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Du är säker i din bostad tills räddningstjänsten kommer.

Skydda dig och dina grannar mot brand! Tips om brandsäkerhet i hemmet och i trapphuset.

Med fungerande brandvarnare på alla våningsplan och i alla rum där personer sover blir du varnad tidigt om det skulle börja brinna så att du kan ta dig ut och även rädda eller varna andra. Då har du också större chans att hinna släcka elden och begränsa skadorna. Läs mer om hur du ska placera och underhålla brandvarnarna på vår sida om brandvarnare.

Informationen på dessa sidor fokuserar främst på brandrisker och hur du förebygger bränder. Vill du istället läsa mer om vad du ska göra om det börjar brinna hittar du det under menyrubriken "Vid olyckor/Brand".