Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandriskprognos

När brandrisken är stor krävs extra uppmärksamhet och försiktighet när du eldar utomhus. Under våren och sommaren ökar risken för brand i skog och mark.

Brandriskprognoser för Räddningstjänsten Syds medlemskommuner publiceras på denna sida minst en gång i veckan under perioden 16 april – 30 september. 

 

brandrisk-lag.jpg Burlöv
Låg brandrisk 
   
brandrisk-lag.jpg Eslöv
Låg brandrisk
   
brandrisk-lag.jpg Kävlinge
Låg brandrisk
   
brandrisk-lag.jpg Lund
Låg brandrisk
   
brandrisk-forsiktighet.jpg Malmö
Iaktta försiktighet


Iaktta försiktighet

När det är väldigt torrt i skog och mark avråder vi avråder starkt för att göra upp eld i skog och mark. Var mycket försiktig om du ändå vill grilla eller elda och använda fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser. Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Håll dig uppdaterad om brandrisken, avrådan och eventuellt eldningsförbud i din kommun. Du hittar information hos din kommuns webbplats eller Länsstyrelsen Skåne.

Eldningsförbud

Eldningsförbud innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) samt aktiviteter som innefattar användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik eller så kallade heta arbeten i skog och mark. Förbudet gäller även iordningställda grillplatser. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Det är tillåtet att grilla med kol/briketter/gas på egen tomt med grillar på ben eller stativ så att det inte finns risk för brandspridning. Grillen ska då placeras på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden. Observera att engångsgrillar inte får användas.

Mer information eller uppdateringar om eldningsförbudet hittar du hos din kommuns webbplats eller Länsstyrelsen Skåne.

Eldningsförbud stöds av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av den myndighet som fattat beslut om denna föreskrift. Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Brandriskprognoser

Räddningstjänsten Syd bevakar brandriskprognoser för hela Område Syd*. Prognoserna baseras på FWI-modellen (indata om luftfuktighet, vindhastighet, markfuktighet med mera) och presenteras genom brandriskindex 1-3, 4, 5, 5E. Brandriskindex anger hur torrt det är och hur stor risken för brand är. Vid index 1-3 föreligger låg brandrisk, index 4 måttlig brandrisk, index 5 hög brandrisk och index 5E extremt hög brandrisk.  

Aktuella prognoser redovisas två gånger i veckan till samtliga kommuner och räddningstjänster inom Område Syd under säsongen 16 april – 30 september. Övrig tid under året redovisas brandriskprognoser endast vid extrema förhållanden.

* Område Syd omfattar totalt 17 kommuner som RC Syd leder och samordnar räddningstjänstinsatser för. Hit hör Räddningstjänsten Syd (Malmö, Lund, Kävlinge, Eslöv, Burlöv), Lomma, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Skurup, Landskrona, Svalöv och Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo).