Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - ActiveQuiz.jpg

Active Quiz

Hjälp oss att förebygga olyckor. Testa dina kunskaper i brandskydd och säkerhet i vår digitala tipsrunda.

Brandmansutmaningen fortsätter! Testa (eller fräscha upp 😊) dina kunskaper i brandskydd och säkerhet i vår digitala tipsrunda. 

Gör så här:
Ladda ner appen Active Quiz
Skriv in RSYD i rutan Quizrums-ID och tryck grön pil
Klicka på Gästnamn
Skriv valfritt Gästnamn och tryck grön pil
Välj en av utmaningarna och börja tipsrundan!
Du behöver gå angiven sträcka i quizet för att nästa fråga ska komma upp. Din GPS behöver vara påslagen under testet.