Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

People diving into the ocean

Goda råd på fritiden

Här har vi samlat våra bästa råd om säkerhet under årets olika årstider. Så att du kan uppskatta varje skiftning med kunskapen om hur du bäst förbereder dig. Vill du fördjupa dig ännu mer rekommenderar vi att du går in under "Företag & Organisationer" i toppmenyn.

  1. Vårens första solstrålar
  2. Sommarvärme och ljumma kvällar
  3. Höstrusk med inomhusmys
  4. Vintertid med snöflingor och rimfrost

1. Vårens första solstrålar

Det finns inget som lockar ut oss lika mycket som den första vårsolen. Plötsligt är det full aktivitet vid promenadstråk och vandringsleder. Vet du vad som gäller om du vill elda i det fria?  

Elda i det fria
Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan hastigt påverka och förändra eldens beteende. Därför ska du alltid vara försiktig när du eldar. Räddningstjänsten utfärdar under vissa väderförhållanden eldningsförbud. Du kan själv hålla koll på prognosen och brandriskerna på webbplatsen Din Säkerhet.

Se alltid till att du kan släcka elden när du eldar hemma på tomten eller ute i naturen.

Valborgsmässoeld
Om du själv planerar att ordna med majbål ska du ta hänsyn till avstånd till byggnader, vindriktning och vindstyrka samt bålets storlek. Observera att eldning inte får ske vid eldningsförbud eller vindhastigheter över 10 m/s. Det kan också behövas ett polistillstånd. När det är dags att tända bålet, se till att du har släckutrustning tillgänglig. Till exempel kopplad och trycksatt vattenslang eller vattenfylld tunna med hinkar.

Läs mer om att elda i det fria och om valborgsmässoeld 

2. Sommarvärme och ljumma kvällar

Plötsligt är det sommar. Vem vill sitta inne då? När man kan utforska nya badplatser, åka ut med båten, fixa i sommarbostaden eller bara lapa sol. Ljumma kvällar hålls grillen tänd länge. Vi hjälper dig ha koll.

Simma lugnt
Bada alltid tillsammans med någon. Ha koll på var livboj och räddningsutrustning finns. Undvik att hoppa eller dyka i okända vatten. Lämna aldrig små barn utan uppsikt när de leker i eller vid vatten. Barn kan drunkna även i små mängder vatten, t ex barnpool, tunnor med regnvatten eller trädgårdsdammar.

Läs mer om vattensäkerhet

Tips om båtvett
Använd alltid flytväst. Om du trillar i vattnet eller båten kantrar men flyter, stanna kvar vid den - du är säkrare där än om du simmar mot land. Involvera och lär barnen om säkerheten ombord. Se till att det finns öskar, ankare, livlina, extra åra eller paddel i båten. Ha mobiltelefonen laddad och nära tillhands, håll den torr. Tänk på att även små mängder alkohol ökar risken för en olycka.

Läs mer om sjö- och båtvett  

Drunkningsolycka
Om du upptäcker någon som håller på att drunkna. Larma 112 och se om det finns någon räddningsutrustning du kan använda för att hjälpa den nödställde. Ropa på hjälp och påkalla uppmärksamhet. Försök att nå den nödställde utan att du själv utsätter dig för risker.Ha alltid något mellan dig och den nödställde – använd den så kallade "förlängda armen".

Läs mer om drunkning 

Ha grillkoll
Oavsett om du använder gasolgrill, kolgrill, eller engångsgrill, se till att grillen står på en plan yta och att det inte är något som kan börja brinna i närheten. Var uppmärksam på vindförhållanden och eventuella eldningsförbud. Om du använder kol eller engångsgrill, ha med dig vatten till släckning, släck kvarvarande glöd och aska och låt grillen svalna utomhus på en säker plats. 

Läs mer om grillkoll

3. Höstrusk med inomhusmys

När höstmörkret faller och regnet slår mot fönsterrutan kan det vara skönt att krypa upp i en fåtölj och kura skymning. Se till att du är förberedd för höstens rusk och stormar. 

Levande ljus
Levande ljus är mysigt men inte helt ofarligt. Grundregeln är att aldrig lämna ett rum med levande ljus. Se till att dina ljusstakar står stadigt och är av obrännbart material. Undvik dekorationer eller ljusmanschetter som kan ta eld. Låt tända ljus stå på säkert avstånd från gardiner eller annan inredning.

Läs mer om levande ljus

Eldstäder
Braskaminer har på senare år blivit allt populärare för att skapa trivsel hemma. Rätt installerad, rätt eldad och rätt skött har du en säker källa till värme. Det finns fyra viktiga saker att tänka på när det gäller eldstäder: Köp rätt produkt för rätt ändamål, installera rätt, elda rätt, sota regelbundet och ta hand om askan.

Läs mer om eldstäder

Besvärligt väder
Vi tipsar om hur du kan förbereda dig inför stormar, starka vindar regn och översvämningar eller allmänt besvärligt väder.

Ta in eller surra fast lösa föremål från trädgårdar, uteplatser och balkonger. Se över förtöjningar på båtar så att de inte slits loss. Stanna om möjligt inomhus för att inte riskera att bli skadad av kringblåsande föremål. Var försiktig och håll dig uppdaterad via internet, radio och TV.

Bra saker att ha hemma vid strömavbrott är ficklampa, batteridriven radio, extra batterier, stearinljus, tändstickor, konserver, stormkök, fotogenvärmare eller annan extra värmekälla.

I samband med kraftigt regn stiger vattnet i åar och bäckar samt i avloppssystemet. Fastighetsägare kan framför allt drabbas av översvämning i källare. Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du köpa en egen dränkbar pump för tömning av källaren. Är din källare översvämmad – ta genast kontakt med ditt försäkringsbolag. I första hand måste räddningstjänsten prioritera samhällsviktiga funktioner. Ring 112 vid allvarlig fara för liv eller egendom.

Läs mer om besvärligt väder

4. Vintertid med snöflingor och rimfrost

Så kommer den första snön och ishalkan. Det är mörkt på mornar och eftermiddagar. Glöm inte vinterrusta bilen och använd reflex när du är ute och går eller cyklar. Då syns du!

Tänk på att köra, gå och cykla försiktigt. Avfarter och småvägar kan vara extra hala. Om du är ute på isen, lär dig känna igen isens svaga punkter och ha med dig rätt utrustning.

Vinterrusta bilen med reflexväst, isskrapa, snöskyffel, startkablar och extra varningstriangel. Det är också bra att ha filtar och första hjälpen väska.

Använd reflexer – även i stan. Gatubelysningen gör att du ser, men innebär att du inte syns.

Varje år inträffar ett antal bränder där julgranen fattar eld och i många fall blir det stora skador. En torr julgran kan brinna upp på några sekunder om den kommer i kontakt med till exempel en ljuslåga eller ett tomtebloss. Se därför till att aldrig ha levande ljus eller tomtebloss i närheten av granen.

Läs mer om vintersäkerhet