Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - RISK_webben.jpg

RISK

Räddningstjänsten Syd i samarbete med kidsen.

RISK startade som ett projekt 2010 med elever från skolor i stadsdelen Rosengård i Malmö. Sedan 2013 bedrivs RISK som en del av Räddningstjänsten Syds ordinarie verksamhet och inkluderar elever från flera stadsdelar.

RISK riktar sig i första hand till ungdomar i högstadiet. Det är ett program som löper under ett läsår. RISK är ett samarbete mellan Räddningstjänsten Syd, stadsdel/kommun och skolorna i området.

Genom positiva relationsskapande möten mellan räddningstjänsten och ungdomar skapas förtroende för myndigheten, dess uppdrag och dess personal. Genom ett engagerat program av aktiviteter får ungdomarna ökad kunskap om räddningstjänstens uppdrag och hur de kan agera om en olycka inträffar, samt en positiv upplevelse av kontakt med myndigheter.

Programmet byggs upp utifrån fem områden
• Olyckskunskap (brand/sjukvård)
• God hälsa (fysisk träning/kost/vattenvana)
• Omvärld och samhälle (studiebesök, myndigheter eller platser i Malmö/Skåne)
• Problemlösning och samarbete (övningsplatsen, lösa uppgifter)
• Värdegrund, uppförande och tydliga normer är en röd tråd vid alla träffar

Räddningstjänsten Syds förebyggande och skadeavhjälpande förmåga kompletteras och förstärks genom att vi tillför en social dimension. Vi ska arbeta nära och tillsammans med människorna vi är till för, och vi kan göra större nytta om samhället känner samhörighet med oss.