Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - vardagsrum.jpg

Goda råd i hemmet

Här har vi samlat våra bästa råd för ett tryggt och brandsäkert hem. Vi börjar med hur du kan förebygga en olycka och går sedan vidare till hur du gör om det ändå skulle börja brinna. Vill du fördjupa dig ännu mer rekommenderar vi att du går in under "Hem & fritid" i toppmenyn.

  1. Hitta och åtgärda brandriskerna i hemmet
  2. Bli varnad tidigt och se till att du kan höra brandvarnarna
  3. Försök att släcka en mindre brand
  4. Viktigt att veta om du behöver utrymma
  5. Vi gör hembesök

1. Hitta och åtgärda brandriskerna i hemmet

Rökning
Cigaretter som antänder kläder, möbler och annan inredning är den vanligaste kända orsaken till dödsbränder i Sverige och står för omkring en tredjedel av de dödsbränder som sker. Om du röker är det viktigt att det finns säkra rutiner. Till exempel att inte röka i sängen, soffan, fåtöljen eller i närheten av annan inredning som kan börja brinna. Tänk också på att blöta askan innan du slänger den.

Om du själv eller någon anhörig till dig röker inomhus finns det olika hjälpmedel för att förhindra en brand i kläder eller möbler. Till exempel brandförkläde och flamskyddade sängkläder.

Läs mer om rökning     

Köksbränder
Många bostadsbränder börjar i köket. En av de vanligaste brandorsakerna är torrkokning. Fett eller oljor börjar brinna när temperaturen blir hög. Gör det till en vana att aldrig lämna något på spisen.

Andra tips är att hålla rent kring spisen och inte lägga något på spisen, som till exempel post eller annat brännbart. Ha för vana att kontrollera att spisen är avstängd innan du går hemifrån eller går och lägger dig. Du kan också installera timer till spis och andra apparater i köket såsom kaffekokare. Timern bryter strömmen efter en viss tid och minskar risken för brand. 

Läs mer om köksbränder

Levande ljus
Levande ljus är mysigt men inte helt ofarligt. Grundregeln är att aldrig lämna ett rum med levande ljus. Se till att dina ljusstakar står stadigt och är av obrännbart material. Undvik dekorationer eller ljusmanschetter som kan ta eld. Låt tända ljus stå på säkert avstånd från gardiner eller annan inredning.

Läs mer om levande ljus

Elektronik
Det är inte ovanligt att våra vanliga hushållsmaskiner eller vitvaror som tvätt- och diskmaskin, torktumlare, kyl och frys brinner. Våra tips är att kontrollera elutrustningen i ditt hem. Se till att kontakter inte glappar och att sladdar inte är i kläm. Använd timer eller dra ur kontakten när du använt kaffekokare, brödrost eller andra hushållsapparater. Ladda inte elektronisk utrustning i sängar, fåtöljer eller soffor.

Läs mer om elektronikbränder

Eldstäder
Braskaminer har på senare år blivit allt populärare för att skapa trivsel hemma. Rätt installerad, rätt eldad och rätt skött har du en säker källa till värme. Det finns fyra viktiga saker att tänka på när det gäller eldstäder: Köp rätt produkt för rätt ändamål, installera rätt, elda rätt, sota regelbundet och ta hand om askan.

Läs mer om eldstäder

Minska risken för brand i trapphus
Flerfamiljshus drabbas emellanåt av anlagda bränder i trapphus och soprum. Som boende kan du själv minska risken för att detta ska uppstå. Förvara inte brännbart material som till exempel möbler, tidningspapper eller annat skräp i trapphuset, källaren eller andra liknande utrymmen. Se till att dörrarna till vind, källare och garage alltid hålls låsta.

Om det skulle börja brinna - gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Du är trygg i din bostad tills hjälpen kommit fram.

2. Bli varnad tidigt och se till att du kan höra brandvarnarna

Brandvarnare
Brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut. Det kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda livet, varna andra och börja släcka branden. Vi rekommenderar att det finns fungerande brandvarnare på samtliga våningsplan samt en brandvarnare i varje rum där personer sover. Testa dina brandvarnare en gång i månaden genom att trycka på knappen.

För dig med nedsatt syn eller hörsel finns även brandvarnare kopplade till trygghetslarm som larmar larmcentralen. Samt brandvarnare kopplade till blixtljus eller vibrationsplatta som du lägger under kudden eller madrassen.

Läs mer om brandvarnare

3. Försök att släcka en mindre brand

Med fungerande brandvarnare blir du varnad tidigt om det skulle börja brinna. Vi rekommenderar också att du har en handbrandsläckare och en brandfilt hemma för att själv kunna släcka mindre bränder. Då begränsar du också skadorna i ditt hem och kan förhindra att branden sprider sig och framför allt att någon kommer till skada. Men tänk på att inte riskera din egen säkerhet och hälsa.

En pulversläckare på minst 6 kg fungerar för hemmet, villan eller fritidshuset. När du ska använda en handbrandsläckare drar du ur säkringen, lossa slangen, rikta munstycket mot det som brinner, sikta långt ner - inte mot toppen av lågorna, gå nära branden och huka dig ner, tryck in handtaget, rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.

Brandfilten bör vara 120 x 180 cm. Den fungerar bra till att släcka bränder som uppstår på plana ytor. En brandfilt är också ett bra redskap till att släcka bränder på spisen som uppstår i en kastrull eller stekpanna. Lägg den bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten för att kväva branden.

Läs mer om vilket brandskydd vi rekommenderar

Läs mer om handbrandsläckare

Läs mer om brandfilt

4. Viktigt att veta om du behöver utrymma

En brand växer fort och kan snabbt utvecklas så att den hotar liv och saker du värdesätter.

Rädda
Det allra viktigaste är att rädda dig själv och andra som är i fara. Den säkraste utrymningen sker krypandes på golvet eftersom den giftiga brandröken stiger uppåt. Stäng alla dörrar på vägen ut för att förhindra att branden och röken sprider sig.

Varna
Varna andra i närheten, så att även de kan sätta sig i säkerhet.   

Larma
Larma räddningstjänsten genom att ringa SOS på telefonnummer 112.

Om det brinner eller är rök i trapphuset
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, det kan räcka med några andetag av den livsfarliga röken för att du ska bli medvetslös. Stanna kvar i bostaden, ring SOS på 112 och invänta hjälp. Om det kommer in rök genom dörrspringor eller ventilation, täta med blöta handdukar eller med tejp. Lägenheter är normalt byggda för att stå emot brand i ca 60 minuter och är därför en säker plats. Behöver du evakueras gör vi på räddningstjänsten det.

Läs mer om hur du agerar rätt vid brand

5. Vi gör hembesök

Vi på Räddningstjänsten Syd gör hembesök för att prata om brandskydd och brandsäkerhet. Det är ett sätt att minska antalet döda och skadade i bostadsbränder samtidigt som vi får träffa medborgarna i de kommuner vi verkar inom.

Läs mer om hembesök