Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillsynsavgifter

Räddningstjänsten Syd utför tillsyner på uppdrag av kommunerna enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Grundprincipen för tillsynsavgiften är att handläggningen ska ske till självkostnadspris.

Avgiften för tillsyn skiljer sig för olika kategorier. Dessa kategorier framgår i tabellen nedan. Avgiften som redovisas nedan motsvarar normal handläggning och omfattar: planering inför tillsynsbesöket, själva tillsynsbesöket inklusive transporter till och från tillsynsobjektet samt utredning.

I de fall då tillsynshandläggningen avviker väsentligt från normal handläggningstid kan avgiften förändras.

I de fall då en tillsyn leder till ett föreläggande eller förbud ökar handläggningstiden, bland annat på grund av obligatoriskt uppföljning.

Planerad tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) 3540 kr
Planerad tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)                    3540 kr
Samplanerad tillsyn enligt LSO och LBE 4867 kr
Tillsyn direkt 2655 kr