Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avgifter för tillsyn och tillstånd

Räddningstjänsten Syd genomför tillsyn och handlägger tillstånd på uppdrag av förbundets medlemskommuner enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor. Grundprincipen för avgiften är att handläggningen ska ske till självkostnadspris.

Avgiften för tillsyn och tillstånd skiljer sig för olika verksamhetskategorier. Dessa kategorier framgår i tabellerna nedan. Avgiften som redovisas i tabellerna baseras på normal handläggning och omfattar: planering inför tillsynsbesöket, själva tillsynsbesöket (inklusive transporter till och från tillsynsobjektet) och den utredning som görs i ärendet.

Tillsyns- och tillståndsavgiften är beslutade av respektive medlemskommuns fullmäktige. 

1. Taxor för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Ärendetyp tillsyn Verksamhetsklass enligt   Boverkets byggregler (BBR) Avgift
1 Industri, kontor, m.m VK1 8 340 kr
2 Samlingslokal   <=150 personer VK2A 7 783 kr
3 Samlingslokal   >150 personer VK2B 8 340 kr
4 Samlingslokal   >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 8 340 kr
5 Bostäder VK3A 8 340 kr
6 Gemensamhetsboenden VK3B

8 340 kr

7 Hotell VK4 8 895 kr
8 Vårdmiljöer daglig verksamhet  VK5A 7 783 kr
9 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 8 895 kr
10 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 9 451 kr
11 Brandfarlig lokal VK6 8 340 kr
12 Tillsyn av enskilda förhållanden, ex tillsyn direkt eller tillsyn vid   serveringstillstånd   4 447 kr

 

2. Taxor för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp tillsyn Avgift
1        Fyrverkeriförsäljning 3 336 kr
2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg (ex.   hantering av krut för egentillverkning av ammunition) 5 559 kr
3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg (ex. lager av sprängämne, större lager av fyrverkeriartiklar) 7 783 kr
4 Anläggning med mindre hantering av brandfarlig vara (ex.   restaurang, skola) 5 559 kr
5 Anläggning med måttlig hantering av brandfarlig vara (ex.   bensinstation, försäljningsställen, mindre industri) 7 783 kr
6 Anläggning med omfattande hantering av brandfarlig vara (ex. stor industri med öppen hantering) 10 007 kr
7 Anläggning med mycket omfattande och komplex hantering av brandfarlig vara (ex. 2:4-anläggning, depåer, processindustrier) 13 342 kr

 

3. Taxor för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp tillstånd Avgift
1 Fyrverkeriförsäljning 7 783 kr
2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg (ex. hantering av krut för egentillverkning av ammunition) 7 783 kr
3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg (ex. lager av sprängämne, större lager av fyrverkeriartiklar) 13 342 kr
4 Godkännande av föreståndare för explosiva varor 2 224 kr
5 Tillstånd gällande överföring 2 224 kr
6 Anläggning med mindre hantering av brandfarlig vara (ex. restaurang, skola) 7 783 kr
7 Anläggning med måttlig hantering av brandfarlig vara (ex. bensinstation, mindre försäljningsställen, mindre industri) 13 342 kr
8 Anläggning med omfattande hantering av brandfarlig vara (ex. stor industri med öppen hantering, större försäljningsställen) 20 014 kr
9 Anläggning med mycket omfattande och komplex hantering av brandfarlig vara (ex. 2:4-anläggning, depåer, processindustrier) 33 356 kr
10 Mindre förändring av befintligt tillstånd 4 447 kr
11 Avslag av tillståndsansökan, avvisat alternativt avskrivet   ärende (grundavgift, eventuell timtaxa för nedlagd tid tillkommer) 4 447 kr