Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avgifter för tillsyn och tillstånd

Räddningstjänsten Syd genomför tillsyn och handlägger tillstånd på uppdrag av förbundets medlemskommuner enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor. Grundprincipen för avgiften är att handläggningen ska ske till självkostnadspris.

Avgiften för tillsyn och tillstånd skiljer sig för olika verksamhetskategorier. Dessa kategorier framgår i tabellerna nedan. Avgiften som redovisas i tabellerna baseras på normal handläggning och omfattar: planering inför tillsynsbesöket, själva tillsynsbesöket (inklusive transporter till och från tillsynsobjektet) och den utredning som görs i ärendet.

Tillsyns- och tillståndsavgiften är beslutade av respektive medlemskommuns fullmäktige. Då Räddningstjänsten Syd endast effektuerar beslutet är avgiften inte överklagningsbar förutom då timdebitering enligt tabell 1 punkt 12 tillämpas i stället för fast avgift.

1. Taxor för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Ärendetyp tillsyn Verksamhetsklass enligt   Boverkets byggregler (BBR) Avgift
1 Mindre Industri, kontor, m.m VK1 7 484 kr
2 Större Industri, kontor m.m VK1 8 018 kr
3 Gemensamhetsboenden VK3B 8 018 kr
4 Samlingslokal   <=150 personer VK2A 7 484 kr
5 Samlingslokal   >150 personer VK2B 8 018 kr
6 Samlingslokal   >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 8 018 kr
7 Hotell VK4 8 553 kr
8 Vårdmiljöer daglig verksamhet  VK5A 7 484 kr
9 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 9 087 kr
10 Vårdmiljö sjukhus och fängelser VK5C+D 9 087 kr
11 Brandfarlig lokal VK6 8 018 kr
12 Samlingsobjekt, många olika verksamheter/byggnader                              TIM
13 Tillsyn av enskilda förhållanden, ex tillsyn direkt eller tillsyn vid   serveringstillstånd   4 276 kr

 

2. Taxor för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp tillsyn Avgift
1        Fyrverkeriförsäljning 3 207 kr
2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg (ex.   hantering av krut för egentillverkning av ammunition) 5 345 kr
3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg (ex. lager av sprängämne, större lager av fyrverkeriartiklar) 7 484 kr
4 Anläggning med mindre hantering av brandfarlig vara (ex.   restaurang, skola) 5 345 kr
5 Anläggning med måttlig hantering av brandfarlig vara (ex.   bensinstation, försäljningsställen, mindre industri) 7 484 kr
6 Anläggning med omfattande hantering av brandfarlig vara (ex. stor industri med öppen hantering) 9 622 kr
7 Anläggning med mycket omfattande och komplex hantering av brandfarlig vara (ex. 2:4-anläggning, depåer, processindustrier) 12 829 kr

 

3. Taxor för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp tillstånd Avgift
1 Fyrverkeriförsäljning 7 484 kr
2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg (ex. hantering av krut för egentillverkning av ammunition) 7 484 kr
3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg (ex. lager av sprängämne, större lager av fyrverkeriartiklar) 12 829 kr
4 Godkännande av föreståndare för explosiva varor 2 138 kr
5 Tillstånd gällande överföring 2 138 kr
6 Anläggning med mindre hantering av brandfarlig vara (ex. restaurang, skola) 7 484 kr
7 Anläggning med måttlig hantering av brandfarlig vara (ex. bensinstation, mindre försäljningsställen, mindre industri) 12 829 kr
8 Anläggning med omfattande hantering av brandfarlig vara (ex. stor industri med öppen hantering, större försäljningsställen) 19 244 kr
9 Anläggning med mycket omfattande och komplex hantering av brandfarlig vara (ex. 2:4-anläggning, depåer, processindustrier) 32 073 kr
10 Mindre förändring av befintligt tillstånd 4 276 kr
11 Avslag av tillståndsansökan, avvisat alternativt avskrivet   ärende (grundavgift, eventuell timtaxa för nedlagd tid tillkommer) 4 276 kr