Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunal plan för räddningsinsats

Plan för räddningsinsats för Sevesoföretag inom Räddningstjänsten Syds insatsområde.

 

Här hittar du dokumentet som beskriver hur Räddningstjänsten Syd hanterar bestämmelsen om planer för räddningsinsatser för verksamheter som omfattas av krav på säkerhetsrapport enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (1999:381).

Kommunal plan för räddningsinsats (Dokumentet öppnas som en pdf.)