Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Purus Plating AB

Adress
Norra Grängesbergsgatan 7A, Malmö

Hanterade ämnen
Verksamheten hanterar frätande och giftiga ämnen, i huvudsak kromsyra, svavelsyra och natriumhydroxid.

Verksamhet
Purus Plating AB´s huvudsakliga verksamhet består av ytbehandling i öppna bad med förkromade kopparrör som specialitet

Varning
Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:
•Gå in inomhus
•Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på svt´s TV-kanaler
•Stänga fönster, dörrar och ventilation

Tillsyn
Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av länsstyrelsen,  www.lansstyrelsen.se/skane.