Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sprinkler i tak

Minska brandrisken i skolan

Vi vet av erfarenhet att det ofta sker anlagda bränder i skolor när de står tomma under lov och i samband med skolstart. Konsekvenserna av en skolbrand kan bli omfattande och drabbar många människor. Därför vill vi informera om åtgärder som kan begränsa risken för brand.

  • Ta bort brännbart material kring byggnader.
  • Lås fast sopkärl och förvara dem minst fem meter från byggnader.
  • Se till att containrar regelbundet töms från brännbart material och placeras minst fem meter från byggnader. Låsta containrar försvårar att material plockas ur dem.
  • Kontrollera belysningen kring byggnader och se till att den fungerar.
  • Försvåra möjligheten att ta sig upp på byggnadernas tak.
  • Stäng alla dörrar inuti byggnaderna för att begränsa brand och rökspridning.
  • Kontrollera att korridorer är fria från brännbart material.
  • Kontrollera att inbrotts-, utrymnings-, brandlarm fungerar.

Andra effektiva åtgärder är att hålla ner buskage, ha god belysning på området och se till att vuxna rör sig i området.

Mindre händelser som bränder i papperskorgar på skolgården kan vara början på en mer omfattande skadegörelse. Uppmärksamma mindre bränder och annan skadegörelse vid skolan i ett tidigt skede.

Klicka här för att se alla utbildningskoncept för barn i förskola och skola. 

Information till skolorna inför lovet