Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Erfarenheter från undersökningar och tillsyn

Räddningstjänsten Syd genomför olycksundersökningar vid inträffade händelser. 

Önskar du information kring aktuella undersökningar och händelser kan du maila till: olycksundersokning@rsyd.se alternativt ringa vår växel på: 046-540 46 00, och fråga efter någon som arbetar med olycksundersökningar.

Räddningstjänsten gör tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och är årligen i kontakt med ett stort antal verksamheter. Vissa av de observationer som görs och som anses vara viktiga att föra vidare finns beskrivna här på vår webbplats under Brandsäkerhet för företag