Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Byggarbetsplats

Brandskydd i byggprocessen

Räddningstjänsten Syd verkar inom byggprocessen i våra medlemskommuner Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Här hittar du olika råd till dig som ska eller funderar på att bygga nytt eller renovera.

Räddningstjänsten kommer i kontakt med de färdiga byggnaderna genom tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor där vi ställer krav på organisatoriskt brandskydd men även på byggnadstekniskt brandskydd. Vår förhoppning är att vår kunskap och våra erfarenheter i byggprocessen kan bidra till ett bättre fungerande brandskydd.

Räddningstjänsten Syds engagemang inom byggprocessen är huvudsakligen:

  • Rådgivning till kommunen.
  • Stödjande till byggherrar vid frågor som gäller operativa insatser och insatsplanering.
  • Att delge erfarenheter från tillsyn och olycksundersökningar.

Räddningstjänsten hjälper inte till med brandskyddsprojektering utan hänvisar till de brandkonsulter som finns. För mer information om att söka bygglov och brandskyddsprojektering kan du klicka på "Ny- och ombyggnation" i vänstermenyn.

Kontaktuppgifter

Vid frågor gällande byggnadstekniskt brandskydd. Ring vår växel på: 046-540 46 00 och fråga efter brandingenjör med förebyggande kompetens.

Stadsbyggnadskontor i respektive kommun

Ska du söka bygglov eller har frågor som rör bygglov hänvisar vi till Stadsbyggnadskontoret i respektive kommun.