Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utrymning med hjälp av räddningstjänst

Här beskriver vi förutsättningarna för att en utrymning ska kunna genomföras med hjälp av räddningstjänsten. Och var det kan ske inom Räddningstjänsten Syds geografiska område.

Dokumentet berör byggherrar, brandkonsulter, markprojektörer, förvaltare och andra personer som ska upprätta eller underhålla en räddningsväg.

Utrymning med hjälp av Räddningstjänsten Syd (pdf)